Gen SLCO1B1 c.521T>C; rs4149056

Gen SLCO1B1 c.521T>C; rs4149056DNALEUB_Gen SLCO1B1 c.521T>C; rs4149056

Gen SLCO1B1 c.521T>C; rs4149056 (DNA(Leu,B); seq. var. [-] *)
Gen SLCO1B1 c.521T>C; rs4149056 (DNA(Leu,B); seq. var. [-] PCR)


Gen SLCO1B1 c.521T>C; rs4149056 (DNA(Leu,B); seq. var. [-] *)

Systém: DNA(Leu,B)
Komponenta: Gen SLCO1B1 c.521T>C; rs4149056
Druh veličiny: Seq. var.
Jednotka: -
Procedura: *
Klíč: 18337
Gesce: pracovní
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: X
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: volný neformalizovaný text
Mezní hodnoty:
MTV:
Třída hlavní: Nukleové kyseliny a deriváty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - K3EDTA
Pokyny k odběru vzorku:
Nejsou zvláštní požadavky na preanalytickou fázi.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
K zabránění nesprávných výsledků je třeba, aby byl vzorek zmražen a rozmražen pouze jednou.
Stabilita vzorku: 4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 24 týdenText abstraktu ke komponentě
Kvalitativní test umožňuje rozlišit tři možné genotypy SLCO1B1 c.521T>C spojené s normálním
(T/T), zvýšeným (T/C) nebo vysokým (C/C) rizikem vzniku myopatií.
Referenční sekvence: HGVS: NG_011745.1: g.52422T>C; NCBI dbSNP: rs4149056.

Referenční meze

Viz též:
Gen SLCO1B1 c.521T>C; rs4149056
*Gen SLCO1B1 c.521T>C; rs4149056 (DNA(Leu,B); seq. var. [-] PCR)

Systém: DNA(Leu,B)
Komponenta: Gen SLCO1B1 c.521T>C; rs4149056
Druh veličiny: Seq. var.
Jednotka: -
Procedura: PCR
Klíč: 18338
Gesce: pracovní
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: X
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: volný neformalizovaný text
Mezní hodnoty:
MTV:
Třída hlavní: Nukleové kyseliny a deriváty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - K3EDTA
Pokyny k odběru vzorku:
Nejsou zvláštní požadavky na preanalytickou fázi.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
K zabránění nesprávných výsledků je třeba, aby byl vzorek zmražen a rozmražen pouze jednou.
Stabilita vzorku: 4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 24 týdenText abstraktu ke komponentě
Kvalitativní test umožňuje rozlišit tři možné genotypy SLCO1B1 c.521T>C spojené s normálním
(T/T), zvýšeným (T/C) nebo vysokým (C/C) rizikem vzniku myopatií.
Referenční sekvence: HGVS: NG_011745.1: g.52422T>C; NCBI dbSNP: rs4149056.

Referenční meze

Viz též:
Gen SLCO1B1 c.521T>C; rs4149056
PCR