Sirolimus

SirolimusB_Sirolimus

Sirolimus (B; hmot. konc. [µg/l] *)
Sirolimus (B; hmot. konc. [µg/l] IA)


Sirolimus (B; hmot. konc. [µg/l] *)

Systém: B
Komponenta: Sirolimus
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: *
Klíč: 15063
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 1,5 - 50 - 200
MTV: X, BP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:
odběr před podáním:
- s cyklosporinem A - 4-12 ug/l
- bez cyklosporinu A - 12-20 ug/l

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
B
*
Hmotnostní koncentraceSirolimus (B; hmot. konc. [µg/l] IA)

Systém: B
Komponenta: Sirolimus
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: IA
Klíč: 18936
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 1,5 - 50 - 200
MTV: X, BP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:
odběr před podáním:
- s cyklosporinem A - 4-12 ug/l
- bez cyklosporinu A - 12-20 ug/l

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
B
IA
Hmotnostní koncentrace