Siderofágy

SiderofágyRETC_Siderofágy

Siderofágy (Retikulární buňky; vlastnost (popis) [-] *)
Siderofágy (Retikulární buňky; vlastnost (popis) [-] Mikroskop. (světlo))


Siderofágy (Retikulární buňky; vlastnost (popis) [-] *)

Systém: Retikulární buňky
Komponenta: Siderofágy
Druh veličiny: Vlastnost (popis)
Jednotka: -
Procedura: *
Klíč: 09632
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: X
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: volný neformalizovaný text
Mezní hodnoty:
MTV: X, BIOP
Třída hlavní: Krevní buňky a vztažené pojmy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Kostní dřeň
Odběr do:
Pokyny k odběru vzorku:
Nátěry kostní dřeně je nutné zhotovit ihned po odběru. Je nutné je přenášet a uchovávat v uzavřeném prostředí, aby se na ně nenachytaly prachové částice.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 24 h při doporučené teplotě 20°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 5 d
Poznámka ke stabilitě:
Stabilita se týká nátěru kostní dřeně.Text abstraktu ke komponentě
Siderofágy jsou buňky fagocytujícího retikula, obsahují ferritin a hemosiderin (zásobní železo). Představují zásobárny železa v organizmu. Průkaz železa se provádí v nátěrech kostní dřeně Perlsovou reakcí, kdy ferrokyanid draselný v kyselém prostředí reaguje s Fe3+ (zásobní Fe) a vytváří komplexní sůl tzv. berlínskou modř.

Referenční meze

Viz též:
Siderofágy
Retikulární buňky
*
Vlastnost (popis)Siderofágy (Retikulární buňky; vlastnost (popis) [-] Mikroskop. (světlo))

Systém: Retikulární buňky
Komponenta: Siderofágy
Druh veličiny: Vlastnost (popis)
Jednotka: -
Procedura: Mikroskop. (světlo)
Klíč: 09633
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: X
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: volný neformalizovaný text
Mezní hodnoty:
MTV: X, BIOP
Třída hlavní: Krevní buňky a vztažené pojmy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Kostní dřeň
Odběr do:
Pokyny k odběru vzorku:
Nátěry kostní dřeně je nutné zhotovit ihned po odběru. Je nutné je přenášet a uchovávat v uzavřeném prostředí, aby se na ně nenachytaly prachové částice.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 24 h při doporučené teplotě 20°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 5 d
Poznámka ke stabilitě:
Stabilita se týká nátěru kostní dřeně.Text abstraktu ke komponentě
Siderofágy jsou buňky fagocytujícího retikula, obsahují ferritin a hemosiderin (zásobní železo). Představují zásobárny železa v organizmu. Průkaz železa se provádí v nátěrech kostní dřeně Perlsovou reakcí, kdy ferrokyanid draselný v kyselém prostředí reaguje s Fe3+ (zásobní Fe) a vytváří komplexní sůl tzv. berlínskou modř.

Referenční meze

Viz též:
Siderofágy
Retikulární buňky
Vlastnost (popis)