Siderocyty

SiderocytyERC_Siderocyty

Siderocyty (Erytrocyty; num. podíl [1] *)
Siderocyty (Erytrocyty; num. podíl [1] Mikroskop. (světlo))


Siderocyty (Erytrocyty; num. podíl [1] *)

Systém: Erytrocyty
Komponenta: Siderocyty
Druh veličiny: Numerický podíl
Jednotka: 1
Procedura: *
Klíč: 09630
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 0,5 - 1
MTV: X, BP, BIOP
Třída hlavní: Krevní buňky a vztažené pojmy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - soli EDTA
Pokyny k odběru vzorku:
Nátěry kostní dřeně je nutné zhotovit ihned po odběru. Nátěry je nutné přenášet a uchovávat v uzavřeném prostředí, aby se na ně nenachytaly prachové částice.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 3 h při doporučené teplotě 20°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 5 d
Poznámka ke stabilitě:
Jedná se o stabilitu nátěru kostní dřeně.Text abstraktu ke komponentě
Zralé červené krvinky siderozómy (zásobní železo) neobsahují nikdy, tzv. siderocyty jsou ve skutečnosti sideroretikulocyty. Siderocyty pozorujeme u nemocných po spenektomii v nátěrech obvodové krve a kostní dřeně. Průkaz železa se provádí Perlsovou reakcí, kdy ferrokyanid draselný v kyselém prostředí reaguje s Fe3+ (zásobní Fe) a vytváří komplexní sůl tzv. berlínskou modř.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 0 0 0,001 0,003 0,05 0,5 1 1

Viz též:
Siderocyty
Erytrocyty
*
Numerický podílSiderocyty (Erytrocyty; num. podíl [1] Mikroskop. (světlo))

Systém: Erytrocyty
Komponenta: Siderocyty
Druh veličiny: Numerický podíl
Jednotka: 1
Procedura: Mikroskop. (světlo)
Klíč: 09631
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 0,5 - 1
MTV: X, BP, BIOP
Třída hlavní: Krevní buňky a vztažené pojmy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - soli EDTA
Pokyny k odběru vzorku:
Nátěry kostní dřeně je nutné zhotovit ihned po odběru. Nátěry je nutné přenášet a uchovávat v uzavřeném prostředí, aby se na ně nenachytaly prachové částice.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 3 h při doporučené teplotě 20°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 5 d
Poznámka ke stabilitě:
Jedná se o stabilitu nátěru kostní dřeně.Text abstraktu ke komponentě
Zralé červené krvinky siderozómy (zásobní železo) neobsahují nikdy, tzv. siderocyty jsou ve skutečnosti sideroretikulocyty. Siderocyty pozorujeme u nemocných po spenektomii v nátěrech obvodové krve a kostní dřeně. Průkaz železa se provádí Perlsovou reakcí, kdy ferrokyanid draselný v kyselém prostředí reaguje s Fe3+ (zásobní Fe) a vytváří komplexní sůl tzv. berlínskou modř.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 0 0 0,001 0,003 0,05 0,5 1 1

Viz též:
Siderocyty
Erytrocyty
Numerický podíl