Sideroblasty prsténčité

Sideroblasty prsténčitéERYBL_Sideroblasty prsténčité

Sideroblasty prsténčité (Erytroblasty; num. podíl [1] *)
Sideroblasty prsténčité (Erytroblasty; num. podíl [1] Mikroskop. (světlo))


Sideroblasty prsténčité (Erytroblasty; num. podíl [1] *)

Systém: Erytroblasty
Komponenta: Sideroblasty prsténčité
Druh veličiny: Numerický podíl
Jednotka: 1
Procedura: *
Klíč: 11626
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,02 - 0,9 - 1
MTV: X, BP, BIOP
Třída hlavní: Krevní buňky a vztažené pojmy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - soli EDTA
Pokyny k odběru vzorku:
Nátěr kostní dřeně je nutné zhotovit ihned po odběru. Nátěry je nutné přenášet a uchovávat v uzavřeném prostředí, aby se na ně nenachytaly prachové částice.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 3 h při doporučené teplotě 20°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 5 d
Poznámka ke stabilitě:
Jedná se o stabilitu nátěru kostní dřeně.Text abstraktu ke komponentě
Prsténčité (věnečkovité) sideroblasty, jsou patologické erytroblasty, které mají zrna železa uspořádána věnečkovitě kolem jádra. Toto uspořádání je projevem hromadění železa v mitochondriích a vyskytuje se v nátěrech kostní dřeně a obvodové krve např. u megaloblastové anémie. Průkaz železa se provádí Perlsovou reakcí, kdy ferrokyanid draselný v kyselém prostředí reaguje s Fe3+ (zásobní Fe) a vytváří komplexní sůl tzv. berlínskou modř.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 <0 0,1 0,5 0,99 1

Viz též:
Sideroblasty prsténčité
Erytroblasty
*
Numerický podílSideroblasty prsténčité (Erytroblasty; num. podíl [1] Mikroskop. (světlo))

Systém: Erytroblasty
Komponenta: Sideroblasty prsténčité
Druh veličiny: Numerický podíl
Jednotka: 1
Procedura: Mikroskop. (světlo)
Klíč: 11629
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,02 - 0,9 - 1
MTV: X, BP, BIOP
Třída hlavní: Krevní buňky a vztažené pojmy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - soli EDTA
Pokyny k odběru vzorku:
Nátěr kostní dřeně je nutné zhotovit ihned po odběru. Nátěry je nutné přenášet a uchovávat v uzavřeném prostředí, aby se na ně nenachytaly prachové částice.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 3 h při doporučené teplotě 20°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 5 d
Poznámka ke stabilitě:
Jedná se o stabilitu nátěru kostní dřeně.Text abstraktu ke komponentě
Prsténčité (věnečkovité) sideroblasty, jsou patologické erytroblasty, které mají zrna železa uspořádána věnečkovitě kolem jádra. Toto uspořádání je projevem hromadění železa v mitochondriích a vyskytuje se v nátěrech kostní dřeně a obvodové krve např. u megaloblastové anémie. Průkaz železa se provádí Perlsovou reakcí, kdy ferrokyanid draselný v kyselém prostředí reaguje s Fe3+ (zásobní Fe) a vytváří komplexní sůl tzv. berlínskou modř.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 <0 0,1 0,5 0,99 1

Viz též:
Sideroblasty prsténčité
Erytroblasty
Numerický podíl