Sideroblasty

SideroblastyERYBL_Sideroblasty

Sideroblasty (Erytroblasty; num. podíl [1] *)
Sideroblasty (Erytroblasty; num. podíl [1] Mikroskop. (světlo))


Sideroblasty (Erytroblasty; num. podíl [1] *)

Systém: Erytroblasty
Komponenta: Sideroblasty
Druh veličiny: Numerický podíl
Jednotka: 1
Procedura: *
Klíč: 09628
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,02 - 0,9 - 1
MTV: X, BP, BIOP
Třída hlavní: Krevní buňky a vztažené pojmy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:
Pokyny k odběru vzorku:
Nátěr kostní dřeně je nutné zhotovit ihned po odběru. Nátěry je nutné přenášet a uchovávat v uzavřeném prostředí, aby se na ně nenachytaly prachové částice.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 3 h při doporučené teplotě 20°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 5 d
Poznámka ke stabilitě:
Jedná se o stabilitu nátěru kostní dřeně.Text abstraktu ke komponentě
Sideroblasty jsou normoblasty, které obsahují v plazmě zásobní železo. Železo je přítomno ve formě agregátů ferritinu vytvářejících tzv. siderozómy. Siderozómy jsou patrny již v proerytroblastech, ale nejlépe jsou patrny v ortochromních erytroblastech v nátěrech kostní dřeně. Za normálních okolností jsou siderozómy velmi jemné, v počtu 1-3 v cytoplazmě. Najdeme je ve 40 60 % erytroblastů. Železo v mitochondriích není v normálních erytroblastech nikdy přítomno. Průkaz železa se provádí Perlsovou reakcí, kdy ferrokyanid draselný v kyselém prostředí reaguje s Fe3+ (zásobní Fe) a vytváří komplexní sůl tzv. berlínskou modř.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 0,05 0,10 0,20 0,60 0,80 0,90 1 1

Viz též:
Sideroblasty
Erytroblasty
*
Numerický podílSideroblasty (Erytroblasty; num. podíl [1] Mikroskop. (světlo))

Systém: Erytroblasty
Komponenta: Sideroblasty
Druh veličiny: Numerický podíl
Jednotka: 1
Procedura: Mikroskop. (světlo)
Klíč: 09629
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,02 - 0,9 - 1
MTV: X, BP, BIOP
Třída hlavní: Krevní buňky a vztažené pojmy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:
Pokyny k odběru vzorku:
Nátěr kostní dřeně je nutné zhotovit ihned po odběru. Nátěry je nutné přenášet a uchovávat v uzavřeném prostředí, aby se na ně nenachytaly prachové částice.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 3 h při doporučené teplotě 20°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 5 d
Poznámka ke stabilitě:
Jedná se o stabilitu nátěru kostní dřeně.Text abstraktu ke komponentě
Sideroblasty jsou normoblasty, které obsahují v plazmě zásobní železo. Železo je přítomno ve formě agregátů ferritinu vytvářejících tzv. siderozómy. Siderozómy jsou patrny již v proerytroblastech, ale nejlépe jsou patrny v ortochromních erytroblastech v nátěrech kostní dřeně. Za normálních okolností jsou siderozómy velmi jemné, v počtu 1-3 v cytoplazmě. Najdeme je ve 40 60 % erytroblastů. Železo v mitochondriích není v normálních erytroblastech nikdy přítomno. Průkaz železa se provádí Perlsovou reakcí, kdy ferrokyanid draselný v kyselém prostředí reaguje s Fe3+ (zásobní Fe) a vytváří komplexní sůl tzv. berlínskou modř.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 0,05 0,10 0,20 0,60 0,80 0,90 1 1

Viz též:
Sideroblasty
Erytroblasty
Numerický podíl