Sialová kyselina (na lipidy vázaná)

Sialová kyselina - lipidyS_Sialová kyselina - lipidy

Sialová kyselina - lipidy (S; hmot. konc. [mg/l] *)
Sialová kyselina - lipidy (S; hmot. konc. [mg/l] Absorpční spektrofotom. e.p.)

P_Sialová kyselina - lipidy

Sialová kyselina - lipidy (P; hmot. konc. [mg/l] *)
Sialová kyselina - lipidy (P; hmot. konc. [mg/l] Absorpční spektrofotom. e.p.)


Sialová kyselina - lipidy (S; hmot. konc. [mg/l] *)

Systém: S
Komponenta: Sialová kyselina (na lipidy vázaná)
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: mg/l
Procedura: *
Klíč: 02851
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 20 - 600 - 1000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
*
Hmotnostní koncentraceSialová kyselina - lipidy (S; hmot. konc. [mg/l] Absorpční spektrofotom. e.p.)

Systém: S
Komponenta: Sialová kyselina (na lipidy vázaná)
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: mg/l
Procedura: Absorpční spektrofotom. e.p.
Klíč: 02852
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 20 - 600 - 1000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
Absorpční spektrofotom. e.p.
Hmotnostní koncentraceSialová kyselina - lipidy (P; hmot. konc. [mg/l] *)

Systém: P
Komponenta: Sialová kyselina (na lipidy vázaná)
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: mg/l
Procedura: *
Klíč: 02849
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 20 - 600 - 1000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
*
Hmotnostní koncentraceSialová kyselina - lipidy (P; hmot. konc. [mg/l] Absorpční spektrofotom. e.p.)

Systém: P
Komponenta: Sialová kyselina (na lipidy vázaná)
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: mg/l
Procedura: Absorpční spektrofotom. e.p.
Klíč: 02850
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 20 - 600 - 1000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
Absorpční spektrofotom. e.p.
Hmotnostní koncentrace