Sertralin*

Sertralin*S_Sertralin*

Sertralin* (S; látková konc. [nmol/l] *)
Sertralin* (S; látková konc. [nmol/l] LC/MS/MS)

P_Sertralin*

Sertralin* (P; látková konc. [nmol/l] *)
Sertralin* (P; látková konc. [nmol/l] LC/MS/MS)


Sertralin* (S; látková konc. [nmol/l] *)

Systém: S
Komponenta: Sertralin*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: *
Klíč: 18181
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 100000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:
Sertralin je SSRI antidepresivum.
Referenční meze 32,7 - 490,5 nmol/l, tj. 10 - 150 ug/l; ug/l = nmol/l / 3,27

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr je vhodné provádět před podáním dávky, případně za 6 hodin po podání.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
*
Látková koncentraceSertralin* (S; látková konc. [nmol/l] LC/MS/MS)

Systém: S
Komponenta: Sertralin*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: LC/MS/MS
Klíč: 18182
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 100000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:
Sertralin je SSRI antidepresivum.
Referenční meze 32,7 - 490,5 nmol/l, tj. 10 - 150 ug/l; ug/l = nmol/l / 3,27

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr je vhodné provádět před podáním dávky, případně za 6 hodin po podání.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
Látková koncentraceSertralin* (P; látková konc. [nmol/l] *)

Systém: P
Komponenta: Sertralin*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: *
Klíč: 18179
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 100000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:
Sertralin je SSRI antidepresivum.
Referenční meze 32,7 - 490,5 nmol/l, tj. 10 - 150 ug/l; ug/l = nmol/l / 3,27

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr je vhodné provádět před podáním dávky, případně za 6 hodin po podání.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
*
Látková koncentraceSertralin* (P; látková konc. [nmol/l] LC/MS/MS)

Systém: P
Komponenta: Sertralin*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: LC/MS/MS
Klíč: 18180
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 100000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:
Sertralin je SSRI antidepresivum.
Referenční meze 32,7 - 490,5 nmol/l, tj. 10 - 150 ug/l; ug/l = nmol/l / 3,27

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr je vhodné provádět před podáním dávky, případně za 6 hodin po podání.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
Látková koncentrace