Serotonin

SerotoninS_Serotonin

Serotonin (S; látková konc. [nmol/l] *)
Serotonin (S; látková konc. [nmol/l] ELISA)

P_Serotonin

Serotonin (P; látková konc. [nmol/l] *)
Serotonin (P; látková konc. [nmol/l] ELISA)
Serotonin (P; látková konc. [nmol/l] Chromatografie-HPLC)


Serotonin (S; látková konc. [nmol/l] *)

Systém: S
Komponenta: Serotonin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: *
Klíč: 02843
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 100 - 1000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Hormony, mediátory
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:
Pokyny k odběru vzorku:
Sérum není vhodný materiál, přednost má plazma.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
*
Látková koncentraceSerotonin (S; látková konc. [nmol/l] ELISA)

Systém: S
Komponenta: Serotonin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: ELISA
Klíč: 08072
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 100 - 1000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Hormony, mediátory
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:
Pokyny k odběru vzorku:
Sérum není vhodný materiál, přednost má plazma.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
ELISA
Látková koncentraceSerotonin (P; látková konc. [nmol/l] *)

Systém: P
Komponenta: Serotonin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: *
Klíč: 03418
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 100 - 1000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Hormony, mediátory
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Ihned po odběru transportovat v chladu.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 4°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Ihned po odstředění v chlazené centrifuze zpracovat nebo zamrazit.
Stabilita vzorku: 4 - 8 °C: 8 h
-20 °C: 1 rText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
*
Látková koncentraceSerotonin (P; látková konc. [nmol/l] ELISA)

Systém: P
Komponenta: Serotonin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: ELISA
Klíč: 08219
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 100 - 1000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Hormony, mediátory
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Ihned po odběru transportovat v chladu.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 4°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Ihned po odstředění v chlazené centrifuze zpracovat nebo zamrazit.
Stabilita vzorku: 4 - 8 °C: 8 h
-20 °C: 1 rText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
ELISA
Látková koncentraceSerotonin (P; látková konc. [nmol/l] Chromatografie-HPLC)

Systém: P
Komponenta: Serotonin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: Chromatografie-HPLC
Klíč: 08220
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 100 - 1000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Hormony, mediátory
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Ihned po odběru transportovat v chladu.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 4°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Ihned po odstředění v chlazené centrifuze zpracovat nebo zamrazit.
Stabilita vzorku: 4 - 8 °C: 8 h
-20 °C: 1 rText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
Chromatografie-HPLC
Látková koncentrace