Serin

SerinS_Serin

Serin (S; látková konc. [µmol/l] *)
Serin (S; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-HPLC)
Serin (S; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-IEC)
Serin (S; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-TLC)

P_Serin

Serin (P; látková konc. [µmol/l] *)
Serin (P; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-IEC)

U_Serin

Serin (U; látková konc. [µmol/l] *)
Serin (U; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-HPLC)
Serin (U; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-IEC)
Serin (U; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-TLC)

DU_Serin

Serin (dU; látkový tok [µmol/d] *)
Serin (dU; látkový tok [µmol/d] Chromatografie-HPLC)
Serin (dU; látkový tok [µmol/d] Chromatografie-IEC)
Serin (dU; látkový tok [µmol/d] Chromatografie-TLC)

CSF_Serin

Serin (Likvor; látková konc. [µmol/l] *)
Serin (Likvor; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-IEC)


Serin (S; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: S
Komponenta: Serin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 02835
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 700 - 10000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Součást vyšetření spektra aminokyselin. Pro stanovení je vhodnější plazma.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Před analýzou sérum deproteinovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Skladovat odseparované sérum, vzorek zamrazit.Text abstraktu ke komponentě
Serin patří mezi neesenciální glukoplastické aminokyseliny, uplatňuje se v řadě biochemických reakcích. Serin tvoří jako součást fosfoacylglycerolů stavební součást biologických membrán, účastní se aktivace fosforylázy a je součástí chymotrypsinu.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 5R 0 20 70 113 175 210 500 10000 µmol/l
F 5R 18R 0 10 55 100 155 190 360 5000 µmol/l
M 5R 18R 0 10 55 95 145 190 360 5000 µmol/l
F 18R 99R+ 0 5 25 98 158 195 380 5000 µmol/l
M 18R 99R+ 0 5 25 85 140 185 380 5000 µmol/l

Viz též:
Serin
S
*
Látková koncentraceSerin (S; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-HPLC)

Systém: S
Komponenta: Serin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-HPLC
Klíč: 02836
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 700 - 10000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Součást vyšetření spektra aminokyselin. Pro stanovení je vhodnější plazma.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Před analýzou sérum deproteinovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Skladovat odseparované sérum, vzorek zamrazit.Text abstraktu ke komponentě
Serin patří mezi neesenciální glukoplastické aminokyseliny, uplatňuje se v řadě biochemických reakcích. Serin tvoří jako součást fosfoacylglycerolů stavební součást biologických membrán, účastní se aktivace fosforylázy a je součástí chymotrypsinu.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 5R 0 20 70 113 175 210 500 10000 µmol/l
F 5R 18R 0 10 55 100 155 190 360 5000 µmol/l
M 5R 18R 0 10 55 95 145 190 360 5000 µmol/l
F 18R 99R+ 0 5 25 98 158 195 380 5000 µmol/l
M 18R 99R+ 0 5 25 85 140 185 380 5000 µmol/l

Viz též:
Serin
S
Chromatografie-HPLC
Látková koncentraceSerin (S; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-IEC)

Systém: S
Komponenta: Serin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-IEC
Klíč: 02837
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 700 - 10000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Součást vyšetření spektra aminokyselin. Pro stanovení je vhodnější plazma.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Před analýzou sérum deproteinovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Skladovat odseparované sérum, vzorek zamrazit.Text abstraktu ke komponentě
Serin patří mezi neesenciální glukoplastické aminokyseliny, uplatňuje se v řadě biochemických reakcích. Serin tvoří jako součást fosfoacylglycerolů stavební součást biologických membrán, účastní se aktivace fosforylázy a je součástí chymotrypsinu.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 5R 0 20 70 113 175 210 500 10000 µmol/l
F 5R 18R 0 10 55 100 155 190 360 5000 µmol/l
M 5R 18R 0 10 55 95 145 190 360 5000 µmol/l
F 18R 99R+ 0 5 25 98 158 195 380 5000 µmol/l
M 18R 99R+ 0 5 25 85 140 185 380 5000 µmol/l

Viz též:
Serin
S
Chromatografie-IEC
Látková koncentraceSerin (S; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-TLC)

Systém: S
Komponenta: Serin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-TLC
Klíč: 02838
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 700 - 10000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Součást vyšetření spektra aminokyselin. Pro stanovení je vhodnější plazma.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Před analýzou sérum deproteinovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Skladovat odseparované sérum, vzorek zamrazit.Text abstraktu ke komponentě
Serin patří mezi neesenciální glukoplastické aminokyseliny, uplatňuje se v řadě biochemických reakcích. Serin tvoří jako součást fosfoacylglycerolů stavební součást biologických membrán, účastní se aktivace fosforylázy a je součástí chymotrypsinu.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 5R 0 20 70 113 175 210 500 10000 µmol/l
F 5R 18R 0 10 55 100 155 190 360 5000 µmol/l
M 5R 18R 0 10 55 95 145 190 360 5000 µmol/l
F 18R 99R+ 0 5 25 98 158 195 380 5000 µmol/l
M 18R 99R+ 0 5 25 85 140 185 380 5000 µmol/l

Viz též:
Serin
S
Chromatografie-TLC
Látková koncentraceSerin (P; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: P
Komponenta: Serin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 02833
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 700 - 10000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Vhodným antikoagulans je heparin, EDTA. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Separaci plazmy centrifugací provést co nejdříve. Před analýzou plazmu deproteinovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Skladovat po odseparování plazmy, vzorek zamrazit.Text abstraktu ke komponentě
Serin patří mezi neesenciální glukoplastické aminokyseliny, uplatňuje se v řadě biochemických reakcích. Serin tvoří jako součást fosfoacylglycerolů stavební součást biologických membrán, účastní se aktivace fosforylázy a je součástí chymotrypsinu.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 5R 0 20 70 113 175 210 500 10000 µmol/l
F 5R 18R 0 10 55 100 155 190 360 5000 µmol/l
M 5R 18R 0 10 55 95 145 190 360 5000 µmol/l
F 18R 99R+ 0 5 25 98 158 195 380 5000 µmol/l
M 18R 99R+ 0 5 25 85 140 185 380 5000 µmol/l

Viz též:
Serin
P
*
Látková koncentraceSerin (P; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-IEC)

Systém: P
Komponenta: Serin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-IEC
Klíč: 02834
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 700 - 10000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Vhodným antikoagulans je heparin, EDTA. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Separaci plazmy centrifugací provést co nejdříve. Před analýzou plazmu deproteinovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Skladovat po odseparování plazmy, vzorek zamrazit.Text abstraktu ke komponentě
Serin patří mezi neesenciální glukoplastické aminokyseliny, uplatňuje se v řadě biochemických reakcích. Serin tvoří jako součást fosfoacylglycerolů stavební součást biologických membrán, účastní se aktivace fosforylázy a je součástí chymotrypsinu.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 5R 0 20 70 113 175 210 500 10000 µmol/l
F 5R 18R 0 10 55 100 155 190 360 5000 µmol/l
M 5R 18R 0 10 55 95 145 190 360 5000 µmol/l
F 18R 99R+ 0 5 25 98 158 195 380 5000 µmol/l
M 18R 99R+ 0 5 25 85 140 185 380 5000 µmol/l

Viz též:
Serin
P
Chromatografie-IEC
Látková koncentraceSerin (U; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: U
Komponenta: Serin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 02839
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1500 - 15000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nejvhodnější provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Serin patří mezi neesenciální glukoplastické aminokyseliny, uplatňuje se v řadě biochemických reakcích. Serin tvoří jako součást fosfoacylglycerolů stavební součást biologických membrán, účastní se aktivace fosforylázy a je součástí chymotrypsinu.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 5R 0 0 11 66 770 1210 3300 15000 µmol/l
F 5R 10R 0 15 77 237 752 1050 3300 15000 µmol/l
M 5R 10R 0 17 92 275 670 920 2600 15000 µmol/l
F 10R 14R 0 9 48 148 647 950 2850 15000 µmol/l
M 10R 14R 0 10 53 165 860 1220 3800 15000 µmol/l
F 14R 99R+ 0 13 70 220 485 634 1950 15000 µmol/l
M 14R 99R+ 0 12 61 185 495 666 2100 15000 µmol/l

Viz též:
Serin
U
*
Látková koncentraceSerin (U; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-HPLC)

Systém: U
Komponenta: Serin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-HPLC
Klíč: 02840
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1500 - 15000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nejvhodnější provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Serin patří mezi neesenciální glukoplastické aminokyseliny, uplatňuje se v řadě biochemických reakcích. Serin tvoří jako součást fosfoacylglycerolů stavební součást biologických membrán, účastní se aktivace fosforylázy a je součástí chymotrypsinu.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 5R 0 0 11 66 770 1210 3300 15000 µmol/l
F 5R 10R 0 15 77 237 752 1050 3300 15000 µmol/l
M 5R 10R 0 17 92 275 670 920 2600 15000 µmol/l
F 10R 14R 0 9 48 148 647 950 2850 15000 µmol/l
M 10R 14R 0 10 53 165 860 1220 3800 15000 µmol/l
F 14R 99R+ 0 13 70 220 485 634 1950 15000 µmol/l
M 14R 99R+ 0 12 61 185 495 666 2100 15000 µmol/l

Viz též:
Serin
U
Chromatografie-HPLC
Látková koncentraceSerin (U; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-IEC)

Systém: U
Komponenta: Serin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-IEC
Klíč: 02841
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1500 - 15000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nejvhodnější provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Serin patří mezi neesenciální glukoplastické aminokyseliny, uplatňuje se v řadě biochemických reakcích. Serin tvoří jako součást fosfoacylglycerolů stavební součást biologických membrán, účastní se aktivace fosforylázy a je součástí chymotrypsinu.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 5R 0 0 11 66 770 1210 3300 15000 µmol/l
F 5R 10R 0 15 77 237 752 1050 3300 15000 µmol/l
M 5R 10R 0 17 92 275 670 920 2600 15000 µmol/l
F 10R 14R 0 9 48 148 647 950 2850 15000 µmol/l
M 10R 14R 0 10 53 165 860 1220 3800 15000 µmol/l
F 14R 99R+ 0 13 70 220 485 634 1950 15000 µmol/l
M 14R 99R+ 0 12 61 185 495 666 2100 15000 µmol/l

Viz též:
Serin
U
Chromatografie-IEC
Látková koncentraceSerin (U; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-TLC)

Systém: U
Komponenta: Serin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-TLC
Klíč: 02842
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1500 - 15000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nejvhodnější provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Serin patří mezi neesenciální glukoplastické aminokyseliny, uplatňuje se v řadě biochemických reakcích. Serin tvoří jako součást fosfoacylglycerolů stavební součást biologických membrán, účastní se aktivace fosforylázy a je součástí chymotrypsinu.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 5R 0 0 11 66 770 1210 3300 15000 µmol/l
F 5R 10R 0 15 77 237 752 1050 3300 15000 µmol/l
M 5R 10R 0 17 92 275 670 920 2600 15000 µmol/l
F 10R 14R 0 9 48 148 647 950 2850 15000 µmol/l
M 10R 14R 0 10 53 165 860 1220 3800 15000 µmol/l
F 14R 99R+ 0 13 70 220 485 634 1950 15000 µmol/l
M 14R 99R+ 0 12 61 185 495 666 2100 15000 µmol/l

Viz též:
Serin
U
Chromatografie-TLC
Látková koncentraceSerin (dU; látkový tok [µmol/d] *)

Systém: dU
Komponenta: Serin
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: µmol/d
Procedura: *
Klíč: 02829
Gesce: biochemie
Vznik: Výpočet odpadu (za 24 hod)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1500 - 15000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nejvhodnější provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Serin patří mezi neesenciální glukoplastické aminokyseliny, uplatňuje se v řadě biochemických reakcích. Serin tvoří jako součást fosfoacylglycerolů stavební součást biologických membrán, účastní se aktivace fosforylázy a je součástí chymotrypsinu.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 5R 0 0 1 6 70 110 300 15000 µmol/d
F 5R 10R 0 4 21 65 206 285 900 15000 µmol/d
M 5R 10R 0 8 42 125 307 420 1200 15000 µmol/d
F 10R 14R 0 4 21 65 285 420 1250 15000 µmol/d
M 10R 14R 0 6 32 100 520 740 2300 15000 µmol/d
F 14R 99R+ 0 15 80 250 550 720 2200 15000 µmol/d
M 14R 99R+ 0 16 83 250 670 900 2800 15000 µmol/d

Viz též:
Serin
dU
*
Látkový tokSerin (dU; látkový tok [µmol/d] Chromatografie-HPLC)

Systém: dU
Komponenta: Serin
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: µmol/d
Procedura: Chromatografie-HPLC
Klíč: 02830
Gesce: biochemie
Vznik: Výpočet odpadu (za 24 hod)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1500 - 15000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nejvhodnější provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Serin patří mezi neesenciální glukoplastické aminokyseliny, uplatňuje se v řadě biochemických reakcích. Serin tvoří jako součást fosfoacylglycerolů stavební součást biologických membrán, účastní se aktivace fosforylázy a je součástí chymotrypsinu.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 5R 0 0 1 6 70 110 300 15000 µmol/d
F 5R 10R 0 4 21 65 206 285 900 15000 µmol/d
M 5R 10R 0 8 42 125 307 420 1200 15000 µmol/d
F 10R 14R 0 4 21 65 285 420 1250 15000 µmol/d
M 10R 14R 0 6 32 100 520 740 2300 15000 µmol/d
F 14R 99R+ 0 15 80 250 550 720 2200 15000 µmol/d
M 14R 99R+ 0 16 83 250 670 900 2800 15000 µmol/d

Viz též:
Serin
dU
Chromatografie-HPLC
Látkový tokSerin (dU; látkový tok [µmol/d] Chromatografie-IEC)

Systém: dU
Komponenta: Serin
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: µmol/d
Procedura: Chromatografie-IEC
Klíč: 02831
Gesce: biochemie
Vznik: Výpočet odpadu (za 24 hod)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1500 - 15000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nejvhodnější provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Serin patří mezi neesenciální glukoplastické aminokyseliny, uplatňuje se v řadě biochemických reakcích. Serin tvoří jako součást fosfoacylglycerolů stavební součást biologických membrán, účastní se aktivace fosforylázy a je součástí chymotrypsinu.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 5R 0 0 1 6 70 110 300 15000 µmol/d
F 5R 10R 0 4 21 65 206 285 900 15000 µmol/d
M 5R 10R 0 8 42 125 307 420 1200 15000 µmol/d
F 10R 14R 0 4 21 65 285 420 1250 15000 µmol/d
M 10R 14R 0 6 32 100 520 740 2300 15000 µmol/d
F 14R 99R+ 0 15 80 250 550 720 2200 15000 µmol/d
M 14R 99R+ 0 16 83 250 670 900 2800 15000 µmol/d

Viz též:
Serin
dU
Chromatografie-IEC
Látkový tokSerin (dU; látkový tok [µmol/d] Chromatografie-TLC)

Systém: dU
Komponenta: Serin
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: µmol/d
Procedura: Chromatografie-TLC
Klíč: 02832
Gesce: biochemie
Vznik: Výpočet odpadu (za 24 hod)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1500 - 15000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nejvhodnější provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Serin patří mezi neesenciální glukoplastické aminokyseliny, uplatňuje se v řadě biochemických reakcích. Serin tvoří jako součást fosfoacylglycerolů stavební součást biologických membrán, účastní se aktivace fosforylázy a je součástí chymotrypsinu.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 0 1 6 70 110 300 15000 µmol/d

Viz též:
Serin
dU
Chromatografie-TLC
Látkový tokSerin (Likvor; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: Likvor
Komponenta: Serin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 02827
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 100 - 1000
MTV: X, CSF
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Likvor
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Zabránit příměsi krve. Delší transport v chladu. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 24 h při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Serin patří mezi neesenciální glukoplastické aminokyseliny, uplatňuje se v řadě biochemických reakcích. Serin tvoří jako součást fosfoacylglycerolů stavební součást biologických membrán, účastní se aktivace fosforylázy a je součástí chymotrypsinu.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 2R 0 2,0 15,0 27,0 46,5 60,0 200,0 1000 µmol/l
2R 14R 0 0 9,0 18,5 31,5 50,0 200,0 1000 µmol/l
14R 99R+ 0 0 10,0 20,0 33,0 42,0 200,0 1000 µmol/l

Viz též:
Serin
Likvor
*
Látková koncentraceSerin (Likvor; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-IEC)

Systém: Likvor
Komponenta: Serin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-IEC
Klíč: 02828
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 100 - 1000
MTV: X, CSF
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Likvor
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Zabránit příměsi krve. Delší transport v chladu. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 24 h při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Serin patří mezi neesenciální glukoplastické aminokyseliny, uplatňuje se v řadě biochemických reakcích. Serin tvoří jako součást fosfoacylglycerolů stavební součást biologických membrán, účastní se aktivace fosforylázy a je součástí chymotrypsinu.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 2R 0 2,0 15,0 27,0 46,5 60,0 200,0 1000 µmol/l
2R 14R 0 0 9,0 18,5 31,5 50,0 200,0 1000 µmol/l
14R 99R+ 0 0 10,0 20,0 33,0 42,0 200,0 1000 µmol/l

Viz též:
Serin
Likvor
Chromatografie-IEC
Látková koncentrace