Salicylát semikvantitativně

Salicylát semikvant.U_Salicylát semikvant.

Salicylát semikvant. (U; arb. konc. [arb.j.] *)


Salicylát semikvant. (U; arb. konc. [arb.j.] *)

Systém: U
Komponenta: Salicylát semikvantitativně
Druh veličiny: Arbitrární koncentrace
Jednotka: arb.j.
Procedura: *
Klíč: 02799
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: F
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: formalizovaný text dle MTV -plný
Mezní hodnoty:
MTV: X, KVAL, UA
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
U
*
Arbitrární koncentrace