S100B

S100BS_S100B

S100B (S; hmot. konc. [µg/l] *)
S100B (S; hmot. konc. [µg/l] EIA)
S100B (S; hmot. konc. [µg/l] IRMA)
S100B (S; hmot. konc. [µg/l] LIA)

P_S100B

S100B (P; hmot. konc. [µg/l] *)
S100B (P; hmot. konc. [µg/l] EIA)
S100B (P; hmot. konc. [µg/l] IRMA)

CSF_S100B

S100B (Likvor; hmot. konc. [µg/l] *)
S100B (Likvor; hmot. konc. [µg/l] IRMA)


S100B (S; hmot. konc. [µg/l] *)

Systém: S
Komponenta: S100B
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: *
Klíč: 13797
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0,1 - 0,2 - 100
MTV: X, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Lze použít i odběrový materiál se separačním gelem.
Stabilita vzorku: 4 - 8 °C: 2 d
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
S100B protein je kalcium-vážící protein, izolovaný z buněk neuroektodermálního původu. Je přítomen jako součást heterodimeru (beta-beta) nebo homodimeru (alfa-beta), zejména v maligních melanomových buňkách a v buňkách centrálního nervového systému. Diagnosticky se stanovení S100B využívá při pátrání po postižení mozku libovolného původu a pro monitorování maligního melanomu. Zvýšení S100B u chorob CNS je nespecifické, takže se někdy toto stanovení označuje jako „sedimentace mozku“. Zvýšení je detekovatelné v plazmě (běžná horní referenční mez 0,1 μg/l) a v likvoru (horní referenční mez cca 10x vyšší než v plazmě). O diagnostické rozhodovací mezi v plazmě se vedou diskuse, pohybuje se mezi 0,2 – 0,5 μg/l, výjimečně i více). Každopádně je ale zvýšení po iktu prediktorem závažného průběhu nebo vyššího rizika mortality, může se jednat o nástroj pro monitorování infekcí CNS, pro posouizení rozsahu léze mozku a podobně. ZVýšení bylo popsáno i ve sportovní medicíně, především v boxu, ale i po hlavičkových soubojích ve fotbale nebo pro výskocích při basketbalu.Diagnostické využití je v monitorování stavu vhodných skupin pacientů (maligní melanom, iktus, traumatické encefalopatie (bez fraktur), hypertenzní encefalopatie a řada dalších skupin. Lze očekávat, že údaje o proteinu S100B z kontrolovaných studií budou mít vliv na využití této zajímavé molekuly v rutinní laboratorní praxi.

Referenční meze

Viz též:
S_S100B
S100B
S
*
Hmotnostní koncentraceS100B (S; hmot. konc. [µg/l] EIA)

Systém: S
Komponenta: S100B
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: EIA
Klíč: 13798
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0,1 - 0,2 - 100
MTV: X, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Lze použít i odběrový materiál se separačním gelem.
Stabilita vzorku: 4 - 8 °C: 2 d
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
S100B protein je kalcium-vážící protein, izolovaný z buněk neuroektodermálního původu. Je přítomen jako součást heterodimeru (beta-beta) nebo homodimeru (alfa-beta), zejména v maligních melanomových buňkách a v buňkách centrálního nervového systému. Diagnosticky se stanovení S100B využívá při pátrání po postižení mozku libovolného původu a pro monitorování maligního melanomu. Zvýšení S100B u chorob CNS je nespecifické, takže se někdy toto stanovení označuje jako „sedimentace mozku“. Zvýšení je detekovatelné v plazmě (běžná horní referenční mez 0,1 μg/l) a v likvoru (horní referenční mez cca 10x vyšší než v plazmě). O diagnostické rozhodovací mezi v plazmě se vedou diskuse, pohybuje se mezi 0,2 – 0,5 μg/l, výjimečně i více). Každopádně je ale zvýšení po iktu prediktorem závažného průběhu nebo vyššího rizika mortality, může se jednat o nástroj pro monitorování infekcí CNS, pro posouizení rozsahu léze mozku a podobně. ZVýšení bylo popsáno i ve sportovní medicíně, především v boxu, ale i po hlavičkových soubojích ve fotbale nebo pro výskocích při basketbalu.Diagnostické využití je v monitorování stavu vhodných skupin pacientů (maligní melanom, iktus, traumatické encefalopatie (bez fraktur), hypertenzní encefalopatie a řada dalších skupin. Lze očekávat, že údaje o proteinu S100B z kontrolovaných studií budou mít vliv na využití této zajímavé molekuly v rutinní laboratorní praxi.

Referenční meze

Viz též:
S_S100B
S100B
S
EIA
Hmotnostní koncentraceS100B (S; hmot. konc. [µg/l] IRMA)

Systém: S
Komponenta: S100B
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: IRMA
Klíč: 13799
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0,1 - 0,2 - 100
MTV: X, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Lze použít i odběrový materiál se separačním gelem.
Stabilita vzorku: 4 - 8 °C: 2 d
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
S100B protein je kalcium-vážící protein, izolovaný z buněk neuroektodermálního původu. Je přítomen jako součást heterodimeru (beta-beta) nebo homodimeru (alfa-beta), zejména v maligních melanomových buňkách a v buňkách centrálního nervového systému. Diagnosticky se stanovení S100B využívá při pátrání po postižení mozku libovolného původu a pro monitorování maligního melanomu. Zvýšení S100B u chorob CNS je nespecifické, takže se někdy toto stanovení označuje jako „sedimentace mozku“. Zvýšení je detekovatelné v plazmě (běžná horní referenční mez 0,1 μg/l) a v likvoru (horní referenční mez cca 10x vyšší než v plazmě). O diagnostické rozhodovací mezi v plazmě se vedou diskuse, pohybuje se mezi 0,2 – 0,5 μg/l, výjimečně i více). Každopádně je ale zvýšení po iktu prediktorem závažného průběhu nebo vyššího rizika mortality, může se jednat o nástroj pro monitorování infekcí CNS, pro posouizení rozsahu léze mozku a podobně. ZVýšení bylo popsáno i ve sportovní medicíně, především v boxu, ale i po hlavičkových soubojích ve fotbale nebo pro výskocích při basketbalu.Diagnostické využití je v monitorování stavu vhodných skupin pacientů (maligní melanom, iktus, traumatické encefalopatie (bez fraktur), hypertenzní encefalopatie a řada dalších skupin. Lze očekávat, že údaje o proteinu S100B z kontrolovaných studií budou mít vliv na využití této zajímavé molekuly v rutinní laboratorní praxi.

Referenční meze

Viz též:
S_S100B
S100B
S
IRMA
Hmotnostní koncentraceS100B (S; hmot. konc. [µg/l] LIA)

Systém: S
Komponenta: S100B
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: LIA
Klíč: 14334
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0,1 - 0,2 - 100
MTV: X, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
S100B protein je kalcium-vážící protein, izolovaný z buněk neuroektodermálního původu. Je přítomen jako součást heterodimeru (beta-beta) nebo homodimeru (alfa-beta), zejména v maligních melanomových buňkách a v buňkách centrálního nervového systému. Diagnosticky se stanovení S100B využívá při pátrání po postižení mozku libovolného původu a pro monitorování maligního melanomu. Zvýšení S100B u chorob CNS je nespecifické, takže se někdy toto stanovení označuje jako „sedimentace mozku“. Zvýšení je detekovatelné v plazmě (běžná horní referenční mez 0,1 μg/l) a v likvoru (horní referenční mez cca 10x vyšší než v plazmě). O diagnostické rozhodovací mezi v plazmě se vedou diskuse, pohybuje se mezi 0,2 – 0,5 μg/l, výjimečně i více). Každopádně je ale zvýšení po iktu prediktorem závažného průběhu nebo vyššího rizika mortality, může se jednat o nástroj pro monitorování infekcí CNS, pro posouizení rozsahu léze mozku a podobně. ZVýšení bylo popsáno i ve sportovní medicíně, především v boxu, ale i po hlavičkových soubojích ve fotbale nebo pro výskocích při basketbalu.Diagnostické využití je v monitorování stavu vhodných skupin pacientů (maligní melanom, iktus, traumatické encefalopatie (bez fraktur), hypertenzní encefalopatie a řada dalších skupin. Lze očekávat, že údaje o proteinu S100B z kontrolovaných studií budou mít vliv na využití této zajímavé molekuly v rutinní laboratorní praxi.

Referenční meze

Viz též:
S_S100B
S100B
S
LIA
Hmotnostní koncentraceS100B (P; hmot. konc. [µg/l] *)

Systém: P
Komponenta: S100B
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: *
Klíč: 13794
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0,1 - 0,2 - 100
MTV: X, SP, BP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
S100B protein je kalcium-vážící protein, izolovaný z buněk neuroektodermálního původu. Je přítomen jako součást heterodimeru (beta-beta) nebo homodimeru (alfa-beta), zejména v maligních melanomových buňkách a v buňkách centrálního nervového systému. Diagnosticky se stanovení S100B využívá při pátrání po postižení mozku libovolného původu a pro monitorování maligního melanomu. Zvýšení S100B u chorob CNS je nespecifické, takže se někdy toto stanovení označuje jako „sedimentace mozku“. Zvýšení je detekovatelné v plazmě (běžná horní referenční mez 0,1 μg/l) a v likvoru (horní referenční mez cca 10x vyšší než v plazmě). O diagnostické rozhodovací mezi v plazmě se vedou diskuse, pohybuje se mezi 0,2 – 0,5 μg/l, výjimečně i více). Každopádně je ale zvýšení po iktu prediktorem závažného průběhu nebo vyššího rizika mortality, může se jednat o nástroj pro monitorování infekcí CNS, pro posouizení rozsahu léze mozku a podobně. ZVýšení bylo popsáno i ve sportovní medicíně, především v boxu, ale i po hlavičkových soubojích ve fotbale nebo pro výskocích při basketbalu.Diagnostické využití je v monitorování stavu vhodných skupin pacientů (maligní melanom, iktus, traumatické encefalopatie (bez fraktur), hypertenzní encefalopatie a řada dalších skupin. Lze očekávat, že údaje o proteinu S100B z kontrolovaných studií budou mít vliv na využití této zajímavé molekuly v rutinní laboratorní praxi.

Referenční meze

Viz též:
S100B
P
*
Hmotnostní koncentraceS100B (P; hmot. konc. [µg/l] EIA)

Systém: P
Komponenta: S100B
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: EIA
Klíč: 13795
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0,1 - 0,2 - 100
MTV: X, SP, BP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
S100B protein je kalcium-vážící protein, izolovaný z buněk neuroektodermálního původu. Je přítomen jako součást heterodimeru (beta-beta) nebo homodimeru (alfa-beta), zejména v maligních melanomových buňkách a v buňkách centrálního nervového systému. Diagnosticky se stanovení S100B využívá při pátrání po postižení mozku libovolného původu a pro monitorování maligního melanomu. Zvýšení S100B u chorob CNS je nespecifické, takže se někdy toto stanovení označuje jako „sedimentace mozku“. Zvýšení je detekovatelné v plazmě (běžná horní referenční mez 0,1 μg/l) a v likvoru (horní referenční mez cca 10x vyšší než v plazmě). O diagnostické rozhodovací mezi v plazmě se vedou diskuse, pohybuje se mezi 0,2 – 0,5 μg/l, výjimečně i více). Každopádně je ale zvýšení po iktu prediktorem závažného průběhu nebo vyššího rizika mortality, může se jednat o nástroj pro monitorování infekcí CNS, pro posouizení rozsahu léze mozku a podobně. ZVýšení bylo popsáno i ve sportovní medicíně, především v boxu, ale i po hlavičkových soubojích ve fotbale nebo pro výskocích při basketbalu.Diagnostické využití je v monitorování stavu vhodných skupin pacientů (maligní melanom, iktus, traumatické encefalopatie (bez fraktur), hypertenzní encefalopatie a řada dalších skupin. Lze očekávat, že údaje o proteinu S100B z kontrolovaných studií budou mít vliv na využití této zajímavé molekuly v rutinní laboratorní praxi.

Referenční meze

Viz též:
S100B
P
EIA
Hmotnostní koncentraceS100B (P; hmot. konc. [µg/l] IRMA)

Systém: P
Komponenta: S100B
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: IRMA
Klíč: 13796
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0,1 - 0,2 - 100
MTV: X, SP, BP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
S100B protein je kalcium-vážící protein, izolovaný z buněk neuroektodermálního původu. Je přítomen jako součást heterodimeru (beta-beta) nebo homodimeru (alfa-beta), zejména v maligních melanomových buňkách a v buňkách centrálního nervového systému. Diagnosticky se stanovení S100B využívá při pátrání po postižení mozku libovolného původu a pro monitorování maligního melanomu. Zvýšení S100B u chorob CNS je nespecifické, takže se někdy toto stanovení označuje jako „sedimentace mozku“. Zvýšení je detekovatelné v plazmě (běžná horní referenční mez 0,1 μg/l) a v likvoru (horní referenční mez cca 10x vyšší než v plazmě). O diagnostické rozhodovací mezi v plazmě se vedou diskuse, pohybuje se mezi 0,2 – 0,5 μg/l, výjimečně i více). Každopádně je ale zvýšení po iktu prediktorem závažného průběhu nebo vyššího rizika mortality, může se jednat o nástroj pro monitorování infekcí CNS, pro posouizení rozsahu léze mozku a podobně. ZVýšení bylo popsáno i ve sportovní medicíně, především v boxu, ale i po hlavičkových soubojích ve fotbale nebo pro výskocích při basketbalu.Diagnostické využití je v monitorování stavu vhodných skupin pacientů (maligní melanom, iktus, traumatické encefalopatie (bez fraktur), hypertenzní encefalopatie a řada dalších skupin. Lze očekávat, že údaje o proteinu S100B z kontrolovaných studií budou mít vliv na využití této zajímavé molekuly v rutinní laboratorní praxi.

Referenční meze

Viz též:
S100B
P
IRMA
Hmotnostní koncentraceS100B (Likvor; hmot. konc. [µg/l] *)

Systém: Likvor
Komponenta: S100B
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: *
Klíč: 13792
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0,1 - 0,2 - 100
MTV: X, CSF
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Likvor
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
S100B protein je kalcium-vážící protein, izolovaný z buněk neuroektodermálního původu. Je přítomen jako součást heterodimeru (beta-beta) nebo homodimeru (alfa-beta), zejména v maligních melanomových buňkách a v buňkách centrálního nervového systému. Diagnosticky se stanovení S100B využívá při pátrání po postižení mozku libovolného původu a pro monitorování maligního melanomu. Zvýšení S100B u chorob CNS je nespecifické, takže se někdy toto stanovení označuje jako „sedimentace mozku“. Zvýšení je detekovatelné v plazmě (běžná horní referenční mez 0,1 μg/l) a v likvoru (horní referenční mez cca 10x vyšší než v plazmě). O diagnostické rozhodovací mezi v plazmě se vedou diskuse, pohybuje se mezi 0,2 – 0,5 μg/l, výjimečně i více). Každopádně je ale zvýšení po iktu prediktorem závažného průběhu nebo vyššího rizika mortality, může se jednat o nástroj pro monitorování infekcí CNS, pro posouizení rozsahu léze mozku a podobně. ZVýšení bylo popsáno i ve sportovní medicíně, především v boxu, ale i po hlavičkových soubojích ve fotbale nebo pro výskocích při basketbalu.Diagnostické využití je v monitorování stavu vhodných skupin pacientů (maligní melanom, iktus, traumatické encefalopatie (bez fraktur), hypertenzní encefalopatie a řada dalších skupin. Lze očekávat, že údaje o proteinu S100B z kontrolovaných studií budou mít vliv na využití této zajímavé molekuly v rutinní laboratorní praxi.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
F 20R 39R 0,8 2,2 µg/l
M 20R 39R 1,0 2,2 µg/l
F 40R 59R 0,9 2,4 µg/l
M 40R 59R 1,2 2,5 µg/l
F 60R 89R 1,1 2,3 µg/l
M 60R 89R 1,4 3,1 µg/l

Viz též:
Likvor_S100B
S100B
Likvor
*
Hmotnostní koncentraceS100B (Likvor; hmot. konc. [µg/l] IRMA)

Systém: Likvor
Komponenta: S100B
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: IRMA
Klíč: 13793
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0,1 - 0,2 - 100
MTV: X, CSF
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Likvor
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
S100B protein je kalcium-vážící protein, izolovaný z buněk neuroektodermálního původu. Je přítomen jako součást heterodimeru (beta-beta) nebo homodimeru (alfa-beta), zejména v maligních melanomových buňkách a v buňkách centrálního nervového systému. Diagnosticky se stanovení S100B využívá při pátrání po postižení mozku libovolného původu a pro monitorování maligního melanomu. Zvýšení S100B u chorob CNS je nespecifické, takže se někdy toto stanovení označuje jako „sedimentace mozku“. Zvýšení je detekovatelné v plazmě (běžná horní referenční mez 0,1 μg/l) a v likvoru (horní referenční mez cca 10x vyšší než v plazmě). O diagnostické rozhodovací mezi v plazmě se vedou diskuse, pohybuje se mezi 0,2 – 0,5 μg/l, výjimečně i více). Každopádně je ale zvýšení po iktu prediktorem závažného průběhu nebo vyššího rizika mortality, může se jednat o nástroj pro monitorování infekcí CNS, pro posouizení rozsahu léze mozku a podobně. ZVýšení bylo popsáno i ve sportovní medicíně, především v boxu, ale i po hlavičkových soubojích ve fotbale nebo pro výskocích při basketbalu.Diagnostické využití je v monitorování stavu vhodných skupin pacientů (maligní melanom, iktus, traumatické encefalopatie (bez fraktur), hypertenzní encefalopatie a řada dalších skupin. Lze očekávat, že údaje o proteinu S100B z kontrolovaných studií budou mít vliv na využití této zajímavé molekuly v rutinní laboratorní praxi.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
F 20R 39R 0,8 2,2 µg/l
M 20R 39R 1,0 2,2 µg/l
F 40R 59R 0,9 2,4 µg/l
M 40R 59R 1,2 2,5 µg/l
F 60R 89R 1,1 2,3 µg/l
M 60R 89R 1,4 3,1 µg/l

Viz též:
Likvor_S100B
S100B
Likvor
IRMA
Hmotnostní koncentrace