DRVVTscreen směs 1+1 - LCA

DRVVTscreen směs 1+1 - LCAP+P_DRVVTscreen směs 1+1 - LCA

DRVVTscreen směs 1+1 - LCA (P(pacient)+P(referenční); rel. čas [1] Výpočet)


DRVVTscreen směs 1+1 - LCA (P(pacient)+P(referenční); rel. čas [1] Výpočet)

Systém: P(pacient)+P(referenční)
Komponenta: DRVVTscreen směs 1+1 - LCA
Druh veličiny: Relativní čas
Jednotka: 1
Procedura: Výpočet
Klíč: 16554
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: -10 - 0 - 50 - 100
MTV: X, CALC
Třída hlavní: Výpočty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Výpočet
Relativní čas