Test s jedem Russelovy zmije - kontrolní plazma

RVVT - kontrolaP_RVVT - kontrola

RVVT - kontrola (P; čas [s] *)
RVVT - kontrola (P; čas [s] Koagulace) Neaktuální
RVVT - kontrola (P; čas [s] Koagulace (det. impulzem)) Neaktuální
RVVT - kontrola (P; čas [s] Koagulace (det. změn mag. pole))
RVVT - kontrola (P; čas [s] Koagulace (opticky))


RVVT - kontrola (P; čas [s] *)

Systém: P
Komponenta: Test s jedem Russelovy zmije - kontrolní plazma
Druh veličiny: Čas
Jednotka: s
Procedura: *
Klíč: 07909
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 5 - 50 - 100
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Funkční testy nezátěžové
Pokyny, poznámky, info:
Koagulační test s jedem Russelovy zmije - kontrolní plazma

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
*
ČasRVVT - kontrola (P; čas [s] Koagulace) Neaktuální

Systém: P
Komponenta: Test s jedem Russelovy zmije - kontrolní plazma
Druh veličiny: Čas
Jednotka: s
Procedura: Koagulace
Klíč: 07910
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 5 - 50 - 100
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Funkční testy nezátěžové
Pokyny, poznámky, info:
Koagulační test s jedem Russelovy zmije - kontrolní plazma

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
Koagulace
ČasRVVT - kontrola (P; čas [s] Koagulace (det. impulzem)) Neaktuální

Systém: P
Komponenta: Test s jedem Russelovy zmije - kontrolní plazma
Druh veličiny: Čas
Jednotka: s
Procedura: Koagulace (det. impulzem)
Klíč: 07911
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 5 - 50 - 100
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Funkční testy nezátěžové
Pokyny, poznámky, info:
Koagulační test s jedem Russelovy zmije - kontrolní plazma

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
Koagulace (det. impulzem)
ČasRVVT - kontrola (P; čas [s] Koagulace (det. změn mag. pole))

Systém: P
Komponenta: Test s jedem Russelovy zmije - kontrolní plazma
Druh veličiny: Čas
Jednotka: s
Procedura: Koagulace (det. změn mag. pole)
Klíč: 07912
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 5 - 50 - 100
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Funkční testy nezátěžové
Pokyny, poznámky, info:
Koagulační test s jedem Russelovy zmije - kontrolní plazma

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
Koagulace (det. změn mag. pole)
ČasRVVT - kontrola (P; čas [s] Koagulace (opticky))

Systém: P
Komponenta: Test s jedem Russelovy zmije - kontrolní plazma
Druh veličiny: Čas
Jednotka: s
Procedura: Koagulace (opticky)
Klíč: 07913
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 5 - 50 - 100
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Funkční testy nezátěžové
Pokyny, poznámky, info:
Koagulační test s jedem Russelovy zmije - kontrolní plazma

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
Koagulace (opticky)
Čas