Index anti-rubeola IgG (CSF/S)

Index anti-rubeola IgG (CSF/S)PT(CSS)_Index anti-rubeola IgG (CSF/S)

Index anti-rubeola IgG (CSF/S) (Pt(cerebrospin. systém); rel. arb. látková konc. [10^-3] Výpočet)


Index anti-rubeola IgG (CSF/S) (Pt(cerebrospin. systém); rel. arb. látková konc. [10^-3] Výpočet)

Systém: Pt(cerebrospin. systém)
Komponenta: Index anti-rubeola IgG (CSF/S)
Druh veličiny: Rel. arb. látková koncentrace
Jednotka: 10^-3
Procedura: Výpočet
Klíč: 18309
Gesce: serologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 100000 - 1000000
MTV: X
Třída hlavní: Protilátky inf. nemocí
Pokyny, poznámky, info:
Index anti-Rubeola ve třídě IgG je poměr koncentrací specifických IgG protilátek v likvoru a séru (CSF/S).
Výpočet: CSF_ARUBEG (NČLP klíč 18308) / S_ARUBEG * 1000 (NČLP klíč 14642)

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Pt(cerebrospin. systém)
Výpočet