Rivaroxaban - antiXa aktivita

Rivaroxaban - antiXa aktivitaP_Rivaroxaban - antiXa aktivita

Rivaroxaban - antiXa aktivita (P; hmot. konc. [µg/l] *)
Rivaroxaban - antiXa aktivita (P; hmot. konc. [µg/l] Absorpční spektrofotometrie)


Rivaroxaban - antiXa aktivita (P; hmot. konc. [µg/l] *)

Systém: P
Komponenta: Rivaroxaban - antiXa aktivita
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: *
Klíč: 18202
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 1000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Šetrný a rychlý transport
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 hText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
*
Hmotnostní koncentraceRivaroxaban - antiXa aktivita (P; hmot. konc. [µg/l] Absorpční spektrofotometrie)

Systém: P
Komponenta: Rivaroxaban - antiXa aktivita
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: Absorpční spektrofotometrie
Klíč: 18203
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 1000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Šetrný a rychlý transport
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 hText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
Absorpční spektrofotometrie
Hmotnostní koncentrace