Revmatoidní faktor IgM

RF-IgMS_RF-IgM

RF-IgM (S; arb. látková konc. [kU/l] *)
RF-IgM (S; arb. látková konc. [kU/l] ELISA)

P_RF-IgM

RF-IgM (P; arb. látková konc. [kU/l] *)
RF-IgM (P; arb. látková konc. [kU/l] ELISA)


RF-IgM (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

Systém: S
Komponenta: Revmatoidní faktor IgM
Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
Jednotka: kU/l
Procedura: *
Klíč: 04839
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0
MTV: X, SP, KVAL
Třída hlavní: Protilátky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Revmatoidní faktor IgM jsou autoprotilátky proti vlastním IgG ve třídě IgM. Zvýšené hodnoty jsou u revmatoidní artritidy a některých autoimunních chorob.

Referenční meze

Viz též:
RF-IgM
S
*
Arbitrární látková koncentraceRF-IgM (S; arb. látková konc. [kU/l] ELISA)

Systém: S
Komponenta: Revmatoidní faktor IgM
Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
Jednotka: kU/l
Procedura: ELISA
Klíč: 03833
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0
MTV: X, SP, KVAL
Třída hlavní: Protilátky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Revmatoidní faktor IgM jsou autoprotilátky proti vlastním IgG ve třídě IgM. Zvýšené hodnoty jsou u revmatoidní artritidy a některých autoimunních chorob.

Referenční meze

Viz též:
RF-IgM
S
ELISA
Arbitrární látková koncentraceRF-IgM (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

Systém: P
Komponenta: Revmatoidní faktor IgM
Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
Jednotka: kU/l
Procedura: *
Klíč: 04837
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0
MTV: X, BP, SP, KVAL
Třída hlavní: Protilátky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Revmatoidní faktor IgM jsou autoprotilátky proti vlastním IgG ve třídě IgM. Zvýšené hodnoty jsou u revmatoidní artritidy a některých autoimunních chorob.

Referenční meze

Viz též:
RF-IgM
P
*
Arbitrární látková koncentraceRF-IgM (P; arb. látková konc. [kU/l] ELISA)

Systém: P
Komponenta: Revmatoidní faktor IgM
Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
Jednotka: kU/l
Procedura: ELISA
Klíč: 04838
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0
MTV: X, BP, SP, KVAL
Třída hlavní: Protilátky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Revmatoidní faktor IgM jsou autoprotilátky proti vlastním IgG ve třídě IgM. Zvýšené hodnoty jsou u revmatoidní artritidy a některých autoimunních chorob.

Referenční meze

Viz též:
RF-IgM
P
ELISA
Arbitrární látková koncentrace