Revmatoidní faktor IgG

RF-IgGS_RF-IgG

RF-IgG (S; arb. látková konc. [kU/l] *)
RF-IgG (S; arb. látková konc. [kU/l] ELISA)
RF-IgG (S; arb. látková konc. [kU/l] Imunoturbidimetrie)

P_RF-IgG

RF-IgG (P; arb. látková konc. [kU/l] *)
RF-IgG (P; arb. látková konc. [kU/l] ELISA)
RF-IgG (P; arb. látková konc. [kU/l] Imunoturbidimetrie)


RF-IgG (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

Systém: S
Komponenta: Revmatoidní faktor IgG
Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
Jednotka: kU/l
Procedura: *
Klíč: 04836
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0
MTV: X, SP, KVAL
Třída hlavní: Protilátky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Revmatoidní faktor IgG jsou autoprotilátky proti vlastním IgG ve třídě IgG. Zvýšené hodnoty jsou u revmatoidní artritidy a některých autoimunních chorob.

Referenční meze

Viz též:
RF-IgG
S
*
Arbitrární látková koncentraceRF-IgG (S; arb. látková konc. [kU/l] ELISA)

Systém: S
Komponenta: Revmatoidní faktor IgG
Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
Jednotka: kU/l
Procedura: ELISA
Klíč: 03832
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0
MTV: X, SP, KVAL
Třída hlavní: Protilátky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Revmatoidní faktor IgG jsou autoprotilátky proti vlastním IgG ve třídě IgG. Zvýšené hodnoty jsou u revmatoidní artritidy a některých autoimunních chorob.

Referenční meze

Viz též:
RF-IgG
S
ELISA
Arbitrární látková koncentraceRF-IgG (S; arb. látková konc. [kU/l] Imunoturbidimetrie)

Systém: S
Komponenta: Revmatoidní faktor IgG
Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
Jednotka: kU/l
Procedura: Imunoturbidimetrie
Klíč: 05120
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0
MTV: X, SP
Třída hlavní: Protilátky
Pokyny, poznámky, info:
Norma setu WAKO (BioLab Klatovy, Dr. Musil) do 35 kIU/l.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Revmatoidní faktor IgG jsou autoprotilátky proti vlastním IgG ve třídě IgG. Zvýšené hodnoty jsou u revmatoidní artritidy a některých autoimunních chorob.

Referenční meze

Viz též:
RF-IgG
S
Arbitrární látková koncentraceRF-IgG (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

Systém: P
Komponenta: Revmatoidní faktor IgG
Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
Jednotka: kU/l
Procedura: *
Klíč: 04834
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0
MTV: X, BP, SP, KVAL
Třída hlavní: Protilátky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Revmatoidní faktor IgG jsou autoprotilátky proti vlastním IgG ve třídě IgG. Zvýšené hodnoty jsou u revmatoidní artritidy a některých autoimunních chorob.

Referenční meze

Viz též:
RF-IgG
P
*
Arbitrární látková koncentraceRF-IgG (P; arb. látková konc. [kU/l] ELISA)

Systém: P
Komponenta: Revmatoidní faktor IgG
Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
Jednotka: kU/l
Procedura: ELISA
Klíč: 04835
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0
MTV: X, BP, SP, KVAL
Třída hlavní: Protilátky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Revmatoidní faktor IgG jsou autoprotilátky proti vlastním IgG ve třídě IgG. Zvýšené hodnoty jsou u revmatoidní artritidy a některých autoimunních chorob.

Referenční meze

Viz též:
RF-IgG
P
ELISA
Arbitrární látková koncentraceRF-IgG (P; arb. látková konc. [kU/l] Imunoturbidimetrie)

Systém: P
Komponenta: Revmatoidní faktor IgG
Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
Jednotka: kU/l
Procedura: Imunoturbidimetrie
Klíč: 05329
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Protilátky
Pokyny, poznámky, info:
Norma setu WAKO (BioLab Klatovy, Dr. Musil) do 35 kIU/l.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Revmatoidní faktor IgG jsou autoprotilátky proti vlastním IgG ve třídě IgG. Zvýšené hodnoty jsou u revmatoidní artritidy a některých autoimunních chorob.

Referenční meze

Viz též:
RF-IgG
P
Arbitrární látková koncentrace