Trijódthyronin reverzní

T3 reverzníS_T3 reverzní

T3 reverzní (S; látková konc. [nmol/l] *)
T3 reverzní (S; látková konc. [nmol/l] RIA)

P_T3 reverzní

T3 reverzní (P; látková konc. [nmol/l] *)
T3 reverzní (P; látková konc. [nmol/l] RIA)


T3 reverzní (S; látková konc. [nmol/l] *)

Systém: S
Komponenta: Trijódthyronin reverzní
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: *
Klíč: 08218
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,1 - 10 - 100
MTV: X, SP
Třída hlavní: Hormony, mediátory
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
*
Látková koncentraceT3 reverzní (S; látková konc. [nmol/l] RIA)

Systém: S
Komponenta: Trijódthyronin reverzní
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: RIA
Klíč: 08071
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,1 - 10 - 100
MTV: X, SP
Třída hlavní: Hormony, mediátory
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
RIA
Látková koncentraceT3 reverzní (P; látková konc. [nmol/l] *)

Systém: P
Komponenta: Trijódthyronin reverzní
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: *
Klíč: 08216
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,1 - 10 - 100
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Hormony, mediátory
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
*
Látková koncentraceT3 reverzní (P; látková konc. [nmol/l] RIA)

Systém: P
Komponenta: Trijódthyronin reverzní
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: RIA
Klíč: 08217
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,1 - 10 - 100
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Hormony, mediátory
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
RIA
Látková koncentrace