Retrakce krevního koagula

Retrakce koagulaP_Retrakce koagula

Retrakce koagula (P; objemový podíl [1] *)
Retrakce koagula (P; objemový podíl [1] Test retrakce koagula)

B(N)_Retrakce koagula

Retrakce koagula (B(nativní); objemový podíl [1] *)
Retrakce koagula (B(nativní); objemový podíl [1] Test retrakce koagula)


Retrakce koagula (P; objemový podíl [1] *)

Systém: P
Komponenta: Retrakce krevního koagula
Druh veličiny: Objemový podíl
Jednotka: 1
Procedura: *
Klíč: 03668
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "větší než"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,1 - 0,7 - 0,99
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Funkční testy nezátěžové
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Pokyny k odběru vzorku:
Krev odebírat nejlépe nalačno.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 30 min při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugace krve 10 minut při 120 - 200 g nebo sedimentace v šikmé poloze při 18 - 21 °C. Získá se plazma bohatá na destičky, ze které se ihned provádí vlastní vyšetření.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 15 min
Poznámka ke stabilitě:
Stabilita se týká získané plazmy.Text abstraktu ke komponentě
Retrakce koagula poskytuje informaci o retrakční schopnosti krevních destiček. Existuje metoda podle Bethause, kdy stanovujeme retrakční schopnosti plazmy bohaté na trombocyty. Retrakcí trombocytů dochází k vytlačení přebytečné tekutiny, jejíž objem se změří v graduované zkumavce. Normální hodnoty jsou 0,88-1,00. Dále se využívá metoda retrakce koagula v plné krvi, kdy objem vytlačené tekutiny je 0,3-0,5.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0,2 0,6 0,8 >0,88 1 1

Viz též:
Retrakce koagula
P
*
Objemový podílRetrakce koagula (P; objemový podíl [1] Test retrakce koagula)

Systém: P
Komponenta: Retrakce krevního koagula
Druh veličiny: Objemový podíl
Jednotka: 1
Procedura: Test retrakce koagula
Klíč: 07873
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "větší než"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,1 - 0,7 - 0,99
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Funkční testy nezátěžové
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Pokyny k odběru vzorku:
Krev odebírat nejlépe nalačno.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 30 min při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugace krve 10 minut při 120 - 200 g nebo sedimentace v šikmé poloze při 18 - 21 °C. Získá se plazma bohatá na destičky, ze které se ihned provádí vlastní vyšetření.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 15 min
Poznámka ke stabilitě:
Stabilita se týká získané plazmy.Text abstraktu ke komponentě
Retrakce koagula poskytuje informaci o retrakční schopnosti krevních destiček. Existuje metoda podle Bethause, kdy stanovujeme retrakční schopnosti plazmy bohaté na trombocyty. Retrakcí trombocytů dochází k vytlačení přebytečné tekutiny, jejíž objem se změří v graduované zkumavce. Normální hodnoty jsou 0,88-1,00. Dále se využívá metoda retrakce koagula v plné krvi, kdy objem vytlačené tekutiny je 0,3-0,5.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0,2 0,6 0,8 >0,88 1 1

Viz též:
Retrakce koagula
P
Test retrakce koagula
Objemový podílRetrakce koagula (B(nativní); objemový podíl [1] *)

Systém: B(nativní)
Komponenta: Retrakce krevního koagula
Druh veličiny: Objemový podíl
Jednotka: 1
Procedura: *
Klíč: 03667
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,1 - 0,7 - 0,99
MTV: X, BP
Třída hlavní: Funkční testy nezátěžové
Pokyny, poznámky, info:
Objem vytlačeného séra po sražení nativní krve

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev nativní
Odběr do: Plast bez úpravy (obecně)
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 30 min při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Ihned po přijetí laboratoří se zkumavka s krví umístí do termostatu (37 °C).Text abstraktu ke komponentě
Retrakce koagula poskytuje informaci o retrakční schopnosti krevních destiček. Existuje metoda podle Bethause, kdy stanovujeme retrakční schopnosti plazmy bohaté na trombocyty. Retrakcí trombocytů dochází k vytlačení přebytečné tekutiny, jejíž objem se změří v graduované zkumavce. Normální hodnoty jsou 0,88-1,00. Dále se využívá metoda retrakce koagula v plné krvi, kdy objem vytlačené tekutiny je 0,3-0,5.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0,00 0,10 0,20 0,30 0,50 0,60 0,80 1,00 1

Viz též:
Retrakce koagula
B(nativní)
*
Objemový podílRetrakce koagula (B(nativní); objemový podíl [1] Test retrakce koagula)

Systém: B(nativní)
Komponenta: Retrakce krevního koagula
Druh veličiny: Objemový podíl
Jednotka: 1
Procedura: Test retrakce koagula
Klíč: 07872
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,1 - 0,7 - 0,99
MTV: X, BP
Třída hlavní: Funkční testy nezátěžové
Pokyny, poznámky, info:
Objem vytlačeného séra po sražení nativní krve

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev nativní
Odběr do: Plast bez úpravy (obecně)
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 30 min při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Ihned po přijetí laboratoří se zkumavka s krví umístí do termostatu (37 °C).Text abstraktu ke komponentě
Retrakce koagula poskytuje informaci o retrakční schopnosti krevních destiček. Existuje metoda podle Bethause, kdy stanovujeme retrakční schopnosti plazmy bohaté na trombocyty. Retrakcí trombocytů dochází k vytlačení přebytečné tekutiny, jejíž objem se změří v graduované zkumavce. Normální hodnoty jsou 0,88-1,00. Dále se využívá metoda retrakce koagula v plné krvi, kdy objem vytlačené tekutiny je 0,3-0,5.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0,00 0,10 0,20 0,30 0,50 0,60 0,80 1,00 1

Viz též:
Retrakce koagula
B(nativní)
Test retrakce koagula
Objemový podíl