Retikulární buňky

Retikulární buňkyBCEL(BM)_Retikulární buňky

Retikulární buňky (Krev. b.(dřeň); num. podíl [1] *)
Retikulární buňky (Krev. b.(dřeň); num. podíl [1] Mikroskop. (světlo))


Retikulární buňky (Krev. b.(dřeň); num. podíl [1] *)

Systém: Krev. b.(dřeň)
Komponenta: Retikulární buňky
Druh veličiny: Numerický podíl
Jednotka: 1
Procedura: *
Klíč: 09423
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 0,5 - 1
MTV: X, BP
Třída hlavní: Krevní buňky a vztažené pojmy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Kostní dřeň
Odběr do:
Pokyny k odběru vzorku:
Kostní dřeň se odebírá aspirační jehlou a vystříkne se na podložní sklo popř. na Petriho misku, ze kterých se pomocí roztěrového skla provádí nátěry.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 24 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Nátěry kostní dřeně je nutné vytvořit ihned. Po zaschnutí je nutné je přenášet a uchovávat v uzavřeném boxu, aby se na ně nenachytaly prachové částice.Text abstraktu ke komponentě
V kostní dřeni nacházíme často další buňky, které tvoří součást podpůrných systémů (vazivo, endotel). Tyto buňky se podílejí také na obraně organismu a na metabolismu. Lze je velmi těžko rozpoznat, neboť ve dřeni nacházíme často jen fragmenty buněk.
Velká retikulární buňka má oválné jádro o průměru 7-8 µm a vněm malá dobře ohraničená jadérka, která se barví bleděmodře. Cytoplazma je šedomodrá neostře ohraničená.
Malá retikulární buňka se velmi podobá lymfocytu, jádro má jednolitý, hutný chromatin a někdy obsahuje jadérka. Cytoplazma je šedomodrá. Shluky těchto buněk se nacházejí při stavech spojených s rozmnožením retikula.
Fagocytující retikulární buňka má průměr 20-60 µm od velké retikulární buňky ji odlišíme tím, že v plazmě obsahuje fagocytované částice.
Tuková retikulární buňka patří mezi lipofágy (fagocytuje lipidy). Ve dřeni se vyskytují ojediněle.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,05 0,50 0,99 1

Viz též:
Retikulární buňky
Krev. b.(dřeň)
*
Numerický podílRetikulární buňky (Krev. b.(dřeň); num. podíl [1] Mikroskop. (světlo))

Systém: Krev. b.(dřeň)
Komponenta: Retikulární buňky
Druh veličiny: Numerický podíl
Jednotka: 1
Procedura: Mikroskop. (světlo)
Klíč: 09424
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 0,5 - 1
MTV: X, BP
Třída hlavní: Krevní buňky a vztažené pojmy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Kostní dřeň
Odběr do:
Pokyny k odběru vzorku:
Kostní dřeň se odebírá aspirační jehlou a vystříkne se na podložní sklo popř. na Petriho misku, ze kterých se pomocí roztěrového skla provádí nátěry.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 24 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Nátěry kostní dřeně je nutné vytvořit ihned. Po zaschnutí je nutné je přenášet a uchovávat v uzavřeném boxu, aby se na ně nenachytaly prachové částice.Text abstraktu ke komponentě
V kostní dřeni nacházíme často další buňky, které tvoří součást podpůrných systémů (vazivo, endotel). Tyto buňky se podílejí také na obraně organismu a na metabolismu. Lze je velmi těžko rozpoznat, neboť ve dřeni nacházíme často jen fragmenty buněk.
Velká retikulární buňka má oválné jádro o průměru 7-8 µm a vněm malá dobře ohraničená jadérka, která se barví bleděmodře. Cytoplazma je šedomodrá neostře ohraničená.
Malá retikulární buňka se velmi podobá lymfocytu, jádro má jednolitý, hutný chromatin a někdy obsahuje jadérka. Cytoplazma je šedomodrá. Shluky těchto buněk se nacházejí při stavech spojených s rozmnožením retikula.
Fagocytující retikulární buňka má průměr 20-60 µm od velké retikulární buňky ji odlišíme tím, že v plazmě obsahuje fagocytované částice.
Tuková retikulární buňka patří mezi lipofágy (fagocytuje lipidy). Ve dřeni se vyskytují ojediněle.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,05 0,50 0,99 1

Viz též:
Retikulární buňky
Krev. b.(dřeň)
Numerický podíl