Reptilázový test - poměr

Reptilázový test - poměrP_Reptilázový test - poměr

Reptilázový test - poměr (P; rel. čas [1] Výpočet)


Reptilázový test - poměr (P; rel. čas [1] Výpočet)

Systém: P
Komponenta: Reptilázový test - poměr
Druh veličiny: Relativní čas
Jednotka: 1
Procedura: Výpočet
Klíč: 16109
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,5 - 10 - 25
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Funkční testy nezátěžové
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Reptilázový test je modifikací trombinového testu, monitoruje štěpení fibrinogenu. Jako reagencie se používá reptiláza (hadí jed), která vykazuje aktivitu podobnou trombinu (odštěpuje z fibrinogenu pouze fibrinopeptidy A za vzniku modifikované formy fibrinu). Test není ovlivněn přítomností heparinu ve vyšetřované plazmě. Výsledky se vyjadřují nejčastěji v sekundách nebo jako poměr časů testované plazmy a plazmy normálu (R). K prodloužení časů testu dochází nejčastěji u kvalitativních a kvantitativných poruch fibrinogenu, poruchy polymerizace fibrinu, při zvýšené hladině fibrin/fibrinogen degradačních produktů.

Referenční meze

Viz též:
Reptilázový test - poměr
P
Výpočet
Relativní čas