Reptilázový test

Reptilázový testP_Reptilázový test

Reptilázový test (P; čas [s] *)
Reptilázový test (P; čas [s] Koagulace) Neaktuální
Reptilázový test (P; čas [s] Koagulace (det. impulzem)) Neaktuální
Reptilázový test (P; čas [s] Koagulace (det. změn mag. pole))
Reptilázový test (P; čas [s] Koagulace (opticky))


Reptilázový test (P; čas [s] *)

Systém: P
Komponenta: Reptilázový test
Druh veličiny: Čas
Jednotka: s
Procedura: *
Klíč: 03657
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 5 - 200 - 1000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Funkční testy nezátěžové
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugace vzorku 15 minut při 2500 g. Získá se plazma chudá na trombocyty, ze které se provádí vlastní vyšetření.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 4 h
Poznámka ke stabilitě:
Stabilita se týká získané plazmy.Text abstraktu ke komponentě
Reptilázový test je modifikací trombinového testu, postihuje především třetí fázi koagulace, tj. štěpení fibrinogenu trombinem. Jako reagencie se používá reptiláza (hadí jed), která vykazuje aktivitu podobnou trombinu (odštěpuje z fibrinogenu FPA za vzniku fibrinu). Její působení není ovlivněno přítomností heparinu v organizmu. Normální koagulační čas se pohybuje v rozmezí 15-20 s. Prodloužení znamená kvalitativní nebo kvantitativní poruchy fibrinogenu.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 5 10 12 14 23 30 100 500 s

Viz též:
Reptilázový test
P
*
ČasReptilázový test (P; čas [s] Koagulace) Neaktuální

Systém: P
Komponenta: Reptilázový test
Druh veličiny: Čas
Jednotka: s
Procedura: Koagulace
Klíč: 03658
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 5 - 200 - 1000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Funkční testy nezátěžové
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugace vzorku 15 minut při 2500 g. Získá se plazma chudá na trombocyty, ze které se provádí vlastní vyšetření.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 4 h
Poznámka ke stabilitě:
Stabilita se týká získané plazmy.Text abstraktu ke komponentě
Reptilázový test je modifikací trombinového testu, postihuje především třetí fázi koagulace, tj. štěpení fibrinogenu trombinem. Jako reagencie se používá reptiláza (hadí jed), která vykazuje aktivitu podobnou trombinu (odštěpuje z fibrinogenu FPA za vzniku fibrinu). Její působení není ovlivněno přítomností heparinu v organizmu. Normální koagulační čas se pohybuje v rozmezí 15-20 s. Prodloužení znamená kvalitativní nebo kvantitativní poruchy fibrinogenu.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 5 10 12 14 23 30 100 500 s

Viz též:
Reptilázový test
P
Koagulace
ČasReptilázový test (P; čas [s] Koagulace (det. impulzem)) Neaktuální

Systém: P
Komponenta: Reptilázový test
Druh veličiny: Čas
Jednotka: s
Procedura: Koagulace (det. impulzem)
Klíč: 03659
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 5 - 200 - 1000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Funkční testy nezátěžové
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugace vzorku 15 minut při 2500 g. Získá se plazma chudá na trombocyty, ze které se provádí vlastní vyšetření.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 4 h
Poznámka ke stabilitě:
Stabilita se týká získané plazmy.Text abstraktu ke komponentě
Reptilázový test je modifikací trombinového testu, postihuje především třetí fázi koagulace, tj. štěpení fibrinogenu trombinem. Jako reagencie se používá reptiláza (hadí jed), která vykazuje aktivitu podobnou trombinu (odštěpuje z fibrinogenu FPA za vzniku fibrinu). Její působení není ovlivněno přítomností heparinu v organizmu. Normální koagulační čas se pohybuje v rozmezí 15-20 s. Prodloužení znamená kvalitativní nebo kvantitativní poruchy fibrinogenu.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 5 10 12 14 23 30 100 500 s

Viz též:
Reptilázový test
P
Koagulace (det. impulzem)
ČasReptilázový test (P; čas [s] Koagulace (det. změn mag. pole))

Systém: P
Komponenta: Reptilázový test
Druh veličiny: Čas
Jednotka: s
Procedura: Koagulace (det. změn mag. pole)
Klíč: 03660
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 5 - 200 - 1000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Funkční testy nezátěžové
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugace vzorku 15 minut při 2500 g. Získá se plazma chudá na trombocyty, ze které se provádí vlastní vyšetření.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 4 h
Poznámka ke stabilitě:
Stabilita se týká získané plazmy.Text abstraktu ke komponentě
Reptilázový test je modifikací trombinového testu, postihuje především třetí fázi koagulace, tj. štěpení fibrinogenu trombinem. Jako reagencie se používá reptiláza (hadí jed), která vykazuje aktivitu podobnou trombinu (odštěpuje z fibrinogenu FPA za vzniku fibrinu). Její působení není ovlivněno přítomností heparinu v organizmu. Normální koagulační čas se pohybuje v rozmezí 15-20 s. Prodloužení znamená kvalitativní nebo kvantitativní poruchy fibrinogenu.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 5 10 12 14 23 30 100 500 s

Viz též:
Reptilázový test
P
Koagulace (det. změn mag. pole)
ČasReptilázový test (P; čas [s] Koagulace (opticky))

Systém: P
Komponenta: Reptilázový test
Druh veličiny: Čas
Jednotka: s
Procedura: Koagulace (opticky)
Klíč: 03661
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 5 - 200 - 1000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Funkční testy nezátěžové
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugace vzorku 15 minut při 2500 g. Získá se plazma chudá na trombocyty, ze které se provádí vlastní vyšetření.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 4 h
Poznámka ke stabilitě:
Stabilita se týká získané plazmy.Text abstraktu ke komponentě
Reptilázový test je modifikací trombinového testu, postihuje především třetí fázi koagulace, tj. štěpení fibrinogenu trombinem. Jako reagencie se používá reptiláza (hadí jed), která vykazuje aktivitu podobnou trombinu (odštěpuje z fibrinogenu FPA za vzniku fibrinu). Její působení není ovlivněno přítomností heparinu v organizmu. Normální koagulační čas se pohybuje v rozmezí 15-20 s. Prodloužení znamená kvalitativní nebo kvantitativní poruchy fibrinogenu.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 5 10 12 14 23 30 100 500 s

Viz též:
Reptilázový test
P
Koagulace (opticky)
Čas