Erytrocyty (RDW-SD)

Erytrocyty (RDW-SD)ERC(B)_Erytrocyty (RDW-SD)

Erytrocyty (RDW-SD) (Erytrocyty (B); směrodatná odchylka [fl] *)
Erytrocyty (RDW-SD) (Erytrocyty (B); směrodatná odchylka [fl] Počítání částic (impedance))


Erytrocyty (RDW-SD) (Erytrocyty (B); směrodatná odchylka [fl] *)

Systém: Erytrocyty (B)
Komponenta: Erytrocyty (RDW-SD)
Druh veličiny: Směrodatná odchylka
Jednotka: fl
Procedura: *
Klíč: 16284
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 150 - 150
MTV: X, BP
Třída hlavní: Krevní buňky a vztažené pojmy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - soli EDTA
Pokyny k odběru vzorku:
Odebírá se žilní, arteriální, nebo kapilární krev.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 5 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
V rutinním provoze je nutné vzorek krve měřit nejdříve 20-30 minut od odběru. Před analýzou je nutné krev dobře šetrně promíchat 5-10 minut.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 5 hText abstraktu ke komponentě
Distribuční šíře velikosti erytrocytů reprezentuje šíři histogramu červených krvinek podle jejich objemu. RDW vypovídá o anizocytóze erytrocytů.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
15R 99R+ 37 54 fl

Viz též:
Erytrocyty (RDW-SD)
Erytrocyty (B)
*Erytrocyty (RDW-SD) (Erytrocyty (B); směrodatná odchylka [fl] Počítání částic (impedance))

Systém: Erytrocyty (B)
Komponenta: Erytrocyty (RDW-SD)
Druh veličiny: Směrodatná odchylka
Jednotka: fl
Procedura: Počítání částic (impedance)
Klíč: 16285
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 150 - 150
MTV: X, BP
Třída hlavní: Krevní buňky a vztažené pojmy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - soli EDTA
Pokyny k odběru vzorku:
Odebírá se žilní, arteriální,5 nebo kapilární krev.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 5 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
V rutinním provoze je nutné vzorek krve měřit nejdříve 20-30 minut od odběru. Před analýzou je nutné krev dobře šetrně promíchat 5-10 minut.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 5 hText abstraktu ke komponentě
Distribuční šíře velikosti erytrocytů reprezentuje šíři histogramu červených krvinek podle jejich objemu. RDW vypovídá o anizocytóze erytrocytů.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
15R 99R+ 37 54 fl

Viz též:
Erytrocyty (RDW-SD)
Erytrocyty (B)
Počítání částic (impedance)