Rekalcifikační čas plazmy

Rekalcifikační čas plazmyP_Rekalcifikační čas plazmy

Rekalcifikační čas plazmy (P; čas [s] *)
Rekalcifikační čas plazmy (P; čas [s] Koagulace) Neaktuální
Rekalcifikační čas plazmy (P; čas [s] Koagulace (det. impulzem)) Neaktuální
Rekalcifikační čas plazmy (P; čas [s] Koagulace (det. změn mag. pole))
Rekalcifikační čas plazmy (P; čas [s] Koagulace (opticky))


Rekalcifikační čas plazmy (P; čas [s] *)

Systém: P
Komponenta: Rekalcifikační čas plazmy
Druh veličiny: Čas
Jednotka: s
Procedura: *
Klíč: 14135
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 50 - 200 - 1000
MTV: X, SP, BP
Třída hlavní: Funkční testy nezátěžové
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugae 15 minut při 2500 g, získá se plazma chudá na destičky, ze které se provádí vlastní vyšetření.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 h
Poznámka ke stabilitě:
Stabilita se týká získané plazmy.Text abstraktu ke komponentě
Rekalcifikační čas plazmy slouží jako orientační metoda pro diagnostiku poruch srážení krve.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 70 130 s

Viz též:
Rekalcifikační čas plazmy
P
*
ČasRekalcifikační čas plazmy (P; čas [s] Koagulace) Neaktuální

Systém: P
Komponenta: Rekalcifikační čas plazmy
Druh veličiny: Čas
Jednotka: s
Procedura: Koagulace
Klíč: 14136
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 50 - 200 - 1000
MTV: X, SP, BP
Třída hlavní: Funkční testy nezátěžové
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugae 15 minut při 2500 g, získá se plazma chudá na destičky, ze které se provádí vlastní vyšetření.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 h
Poznámka ke stabilitě:
Stabilita se týká získané plazmy.Text abstraktu ke komponentě
Rekalcifikační čas plazmy slouží jako orientační metoda pro diagnostiku poruch srážení krve.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 70 130 s

Viz též:
Rekalcifikační čas plazmy
P
Koagulace
ČasRekalcifikační čas plazmy (P; čas [s] Koagulace (det. impulzem)) Neaktuální

Systém: P
Komponenta: Rekalcifikační čas plazmy
Druh veličiny: Čas
Jednotka: s
Procedura: Koagulace (det. impulzem)
Klíč: 14137
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 50 - 200 - 1000
MTV: X, SP, BP
Třída hlavní: Funkční testy nezátěžové
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugae 15 minut při 2500 g, získá se plazma chudá na destičky, ze které se provádí vlastní vyšetření.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 h
Poznámka ke stabilitě:
Stabilita se týká získané plazmy.Text abstraktu ke komponentě
Rekalcifikační čas plazmy slouží jako orientační metoda pro diagnostiku poruch srážení krve.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 70 130 s

Viz též:
Rekalcifikační čas plazmy
P
Koagulace (det. impulzem)
ČasRekalcifikační čas plazmy (P; čas [s] Koagulace (det. změn mag. pole))

Systém: P
Komponenta: Rekalcifikační čas plazmy
Druh veličiny: Čas
Jednotka: s
Procedura: Koagulace (det. změn mag. pole)
Klíč: 14138
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 50 - 200 - 1000
MTV: X, SP, BP
Třída hlavní: Funkční testy nezátěžové
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugae 15 minut při 2500 g, získá se plazma chudá na destičky, ze které se provádí vlastní vyšetření.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 h
Poznámka ke stabilitě:
Stabilita se týká získané plazmy.Text abstraktu ke komponentě
Rekalcifikační čas plazmy slouží jako orientační metoda pro diagnostiku poruch srážení krve.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 70 130 s

Viz též:
Rekalcifikační čas plazmy
P
Koagulace (det. změn mag. pole)
ČasRekalcifikační čas plazmy (P; čas [s] Koagulace (opticky))

Systém: P
Komponenta: Rekalcifikační čas plazmy
Druh veličiny: Čas
Jednotka: s
Procedura: Koagulace (opticky)
Klíč: 14139
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 50 - 200 - 1000
MTV: X, SP, BP
Třída hlavní: Funkční testy nezátěžové
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugae 15 minut při 2500 g, získá se plazma chudá na destičky, ze které se provádí vlastní vyšetření.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 h
Poznámka ke stabilitě:
Stabilita se týká získané plazmy.Text abstraktu ke komponentě
Rekalcifikační čas plazmy slouží jako orientační metoda pro diagnostiku poruch srážení krve.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 70 130 s

Viz též:
Rekalcifikační čas plazmy
P
Koagulace (opticky)
Čas