Chinidin

ChinidinS_Chinidin

Chinidin (S; hmot. konc. [mg/l] *)
Chinidin (S; hmot. konc. [mg/l] IA)

P_Chinidin

Chinidin (P; hmot. konc. [mg/l] *)
Chinidin (P; hmot. konc. [mg/l] IA)


Chinidin (S; hmot. konc. [mg/l] *)

Systém: S
Komponenta: Chinidin
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: mg/l
Procedura: *
Klíč: 14717
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 1 - 10 - 200
MTV: X, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravyText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
*
Hmotnostní koncentraceChinidin (S; hmot. konc. [mg/l] IA)

Systém: S
Komponenta: Chinidin
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: mg/l
Procedura: IA
Klíč: 18919
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 1 - 10 - 200
MTV: X, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravyText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
IA
Hmotnostní koncentraceChinidin (P; hmot. konc. [mg/l] *)

Systém: P
Komponenta: Chinidin
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: mg/l
Procedura: *
Klíč: 14716
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 1 - 10 - 200
MTV: X, SP, BP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravouText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
*
Hmotnostní koncentraceChinidin (P; hmot. konc. [mg/l] IA)

Systém: P
Komponenta: Chinidin
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: mg/l
Procedura: IA
Klíč: 18918
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 1 - 10 - 200
MTV: X, SP, BP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravouText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
IA
Hmotnostní koncentrace