Plicní zkraty

Plicní zkratyPT_Plicní zkraty

Plicní zkraty (Pt; objemový poměr [1] Výpočet)


Plicní zkraty (Pt; objemový poměr [1] Výpočet)

Systém: Pt
Komponenta: Plicní zkraty
Druh veličiny: Objemový poměr
Jednotka: 1
Procedura: Výpočet
Klíč: 16105
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,05 - 0,20 - 1,00
MTV: CALC
Třída hlavní: Výpočty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Pt
Výpočet
Objemový poměr