Pyruvát

PyruvátS_Pyruvát

Pyruvát (S; látková konc. [mmol/l] *)
Pyruvát (S; látková konc. [mmol/l] Absorpční spektrofotometrie)
Pyruvát (S; látková konc. [mmol/l] Izotachoforéza)

P_Pyruvát

Pyruvát (P; látková konc. [mmol/l] *)
Pyruvát (P; látková konc. [mmol/l] Absorpční spektrofotometrie)
Pyruvát (P; látková konc. [mmol/l] Izotachoforéza)

B_Pyruvát

Pyruvát (B; látková konc. [mmol/l] *)
Pyruvát (B; látková konc. [mmol/l] Absorpční spektrofotom. kinet.)

U_Pyruvát

Pyruvát (U; látková konc. [µmol/l] *)
Pyruvát (U; látková konc. [µmol/l] Absorpční spektrofotometrie)
Pyruvát (U; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-GC/MS)


Pyruvát (S; látková konc. [mmol/l] *)

Systém: S
Komponenta: Pyruvát
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: *
Klíč: 02777
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 10 - 100
MTV: X, SP
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:
Pokyny k odběru vzorku:
Sérum nelze použít pro stanovení pyruvátu.Text abstraktu ke komponentě
Pyruvát je jeden z nejvýznamnějších metabolitů. Vzniká v závěrečné fázi glykolýzy, kdy z jedné molekuly glukózy vznikají 2 molekuly pyruvátu. Dále je pyruvát metabolitem alkoholového i mléčného kvašení, transaminací přechází na alanin, je konečným produktem katabolismu uhlíkového řetězce cysteinu, serinu, glycinu, treoninu a hydroxyprolinu. Enzymatickou reakcí je metabolizován na kyselinu oxaloctovou nebo na acetyl-CoA (substráty Krebsova cyklu, který tvoří „palivo“ buňky).

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 0 0,005 0,035 0,140 0,250 3,000 100 mmol/l

Viz též:
Pyruvát
S
*
Látková koncentracePyruvát (S; látková konc. [mmol/l] Absorpční spektrofotometrie)

Systém: S
Komponenta: Pyruvát
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: Absorpční spektrofotometrie
Klíč: 02778
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 10 - 100
MTV: X, SP
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:
Pokyny k odběru vzorku:
Sérum nelze použít pro stanovení pyruvátu.Text abstraktu ke komponentě
Pyruvát je jeden z nejvýznamnějších metabolitů. Vzniká v závěrečné fázi glykolýzy, kdy z jedné molekuly glukózy vznikají 2 molekuly pyruvátu. Dále je pyruvát metabolitem alkoholového i mléčného kvašení, transaminací přechází na alanin, je konečným produktem katabolismu uhlíkového řetězce cysteinu, serinu, glycinu, treoninu a hydroxyprolinu. Enzymatickou reakcí je metabolizován na kyselinu oxaloctovou nebo na acetyl-CoA (substráty Krebsova cyklu, který tvoří „palivo“ buňky).

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 0 0,005 0,035 0,140 0,250 3,000 100 mmol/l

Viz též:
Pyruvát
S
Absorpční spektrofotometrie
Látková koncentracePyruvát (S; látková konc. [mmol/l] Izotachoforéza)

Systém: S
Komponenta: Pyruvát
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: Izotachoforéza
Klíč: 02779
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 10 - 100
MTV: X, SP
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:
Pokyny k odběru vzorku:
Sérum nelze použít pro stanovení pyruvátu.Text abstraktu ke komponentě
Pyruvát je jeden z nejvýznamnějších metabolitů. Vzniká v závěrečné fázi glykolýzy, kdy z jedné molekuly glukózy vznikají 2 molekuly pyruvátu. Dále je pyruvát metabolitem alkoholového i mléčného kvašení, transaminací přechází na alanin, je konečným produktem katabolismu uhlíkového řetězce cysteinu, serinu, glycinu, treoninu a hydroxyprolinu. Enzymatickou reakcí je metabolizován na kyselinu oxaloctovou nebo na acetyl-CoA (substráty Krebsova cyklu, který tvoří „palivo“ buňky).

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 0 0,005 0,035 0,140 0,250 3,000 100 mmol/l

Viz též:
Pyruvát
S
Izotachoforéza
Látková koncentracePyruvát (P; látková konc. [mmol/l] *)

Systém: P
Komponenta: Pyruvát
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: *
Klíč: 02774
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 10 - 100
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Odebírat na lačno, pacient musí být naprosto v klidu. V odběrové nádobce mít připravenu kyselinu chloristou (1:1 s krví), ihned promíchat. Transport v chladu.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugaci a tím i deproteinaci s následnou separací provést do 2 hodin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 3 d
4 - 8 °C: 8 d
-20 °C: 42 d
Poznámka ke stabilitě:
Údaje platí pro deproteinované vzorky.Text abstraktu ke komponentě
Pyruvát je jeden z nejvýznamnějších metabolitů. Vzniká v závěrečné fázi glykolýzy, kdy z jedné molekuly glukózy vznikají 2 molekuly pyruvátu. Dále je pyruvát metabolitem alkoholového i mléčného kvašení, transaminací přechází na alanin, je konečným produktem katabolismu uhlíkového řetězce cysteinu, serinu, glycinu, treoninu a hydroxyprolinu. Enzymatickou reakcí je metabolizován na kyselinu oxaloctovou nebo na acetyl-CoA (substráty Krebsova cyklu, který tvoří „palivo“ buňky).

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 0 0,005 0,035 0,140 0,250 3,000 100 mmol/l

Viz též:
Pyruvát
P
*
Látková koncentracePyruvát (P; látková konc. [mmol/l] Absorpční spektrofotometrie)

Systém: P
Komponenta: Pyruvát
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: Absorpční spektrofotometrie
Klíč: 02775
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 10 - 100
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Odebírat na lačno, pacient musí být naprosto v klidu. V odběrové nádobce mít připravenu kyselinu chloristou (1:1 s krví), ihned promíchat. Transport v chladu.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugaci a tím i deproteinaci s následnou separací provést do 2 hodin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 3 d
4 - 8 °C: 8 d
-20 °C: 42 d
Poznámka ke stabilitě:
Údaje platí pro deproteinované vzorky.Text abstraktu ke komponentě
Pyruvát je jeden z nejvýznamnějších metabolitů. Vzniká v závěrečné fázi glykolýzy, kdy z jedné molekuly glukózy vznikají 2 molekuly pyruvátu. Dále je pyruvát metabolitem alkoholového i mléčného kvašení, transaminací přechází na alanin, je konečným produktem katabolismu uhlíkového řetězce cysteinu, serinu, glycinu, treoninu a hydroxyprolinu. Enzymatickou reakcí je metabolizován na kyselinu oxaloctovou nebo na acetyl-CoA (substráty Krebsova cyklu, který tvoří „palivo“ buňky).

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 0 0,005 0,035 0,140 0,250 3,000 100 mmol/l

Viz též:
Pyruvát
P
Absorpční spektrofotometrie
Látková koncentracePyruvát (P; látková konc. [mmol/l] Izotachoforéza)

Systém: P
Komponenta: Pyruvát
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: Izotachoforéza
Klíč: 02776
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 10 - 100
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Odebírat na lačno, pacient musí být naprosto v klidu. V odběrové nádobce mít připravenu kyselinu chloristou (1:1 s krví), ihned promíchat. Transport v chladu.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugaci a tím i deproteinaci s následnou separací provést do 2 hodin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 3 d
4 - 8 °C: 8 d
-20 °C: 42 d
Poznámka ke stabilitě:
Údaje platí pro deproteinované vzorky.Text abstraktu ke komponentě
Pyruvát je jeden z nejvýznamnějších metabolitů. Vzniká v závěrečné fázi glykolýzy, kdy z jedné molekuly glukózy vznikají 2 molekuly pyruvátu. Dále je pyruvát metabolitem alkoholového i mléčného kvašení, transaminací přechází na alanin, je konečným produktem katabolismu uhlíkového řetězce cysteinu, serinu, glycinu, treoninu a hydroxyprolinu. Enzymatickou reakcí je metabolizován na kyselinu oxaloctovou nebo na acetyl-CoA (substráty Krebsova cyklu, který tvoří „palivo“ buňky).

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 0 0,005 0,035 0,140 0,250 3,000 100 mmol/l

Viz též:
Pyruvát
P
Izotachoforéza
Látková koncentracePyruvát (B; látková konc. [mmol/l] *)

Systém: B
Komponenta: Pyruvát
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: *
Klíč: 08980
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 10 - 100
MTV: X, BP
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:
Pokyny k odběru vzorku:
Krev na stanovení je nutno odebrat bez venostázy do 8% kyseliny chloristé v poměru 1:2, po zamíchání probíhá 5-10 minut deproteinace vzorku. Po následné centrifugaci se supernatant zamrazí.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 10 min
4 - 8 °C: 1 h
-20 °C: 4 týden
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazen.Text abstraktu ke komponentě
Pyruvát je jeden z nejvýznamnějších metabolitů. Vzniká v závěrečné fázi glykolýzy, kdy z jedné molekuly glukózy vznikají 2 molekuly pyruvátu. Dále je pyruvát metabolitem alkoholového i mléčného kvašení, transaminací přechází na alanin, je konečným produktem katabolismu uhlíkového řetězce cysteinu, serinu, glycinu, treoninu a hydroxyprolinu. Enzymatickou reakcí je metabolizován na kyselinu oxaloctovou nebo na acetyl-CoA (substráty Krebsova cyklu, který tvoří „palivo“ buňky).

Referenční meze

Viz též:
Pyruvát
B
*
Látková koncentracePyruvát (B; látková konc. [mmol/l] Absorpční spektrofotom. kinet.)

Systém: B
Komponenta: Pyruvát
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: Absorpční spektrofotom. kinet.
Klíč: 08981
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 10 - 100
MTV: X, BP
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:
Pokyny k odběru vzorku:
Krev na stanovení je nutno odebrat bez venostázy do 8% kyseliny chloristé v poměru 1:2, po zamíchání probíhá 5-10 minut deproteinace vzorku. Po následné centrifugaci se supernatant zamrazí.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 10 min
4 - 8 °C: 1 h
-20 °C: 4 týden
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazen.Text abstraktu ke komponentě
Pyruvát je jeden z nejvýznamnějších metabolitů. Vzniká v závěrečné fázi glykolýzy, kdy z jedné molekuly glukózy vznikají 2 molekuly pyruvátu. Dále je pyruvát metabolitem alkoholového i mléčného kvašení, transaminací přechází na alanin, je konečným produktem katabolismu uhlíkového řetězce cysteinu, serinu, glycinu, treoninu a hydroxyprolinu. Enzymatickou reakcí je metabolizován na kyselinu oxaloctovou nebo na acetyl-CoA (substráty Krebsova cyklu, který tvoří „palivo“ buňky).

Referenční meze

Viz též:
Pyruvát
B
Absorpční spektrofotom. kinet.
Látková koncentracePyruvát (U; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: U
Komponenta: Pyruvát
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 09420
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 10000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:
Škála není vytvořena, jedná se o pomocnou položku, která je součástí jiné výsledné položky.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nejvhodnější provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče. Může být součástí vyšetření spektra organických kyselin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Pyruvát je jeden z nejvýznamnějších metabolitů. Vzniká v závěrečné fázi glykolýzy, kdy z jedné molekuly glukózy vznikají 2 molekuly pyruvátu. Dále je pyruvát metabolitem alkoholového i mléčného kvašení, transaminací přechází na alanin, je konečným produktem katabolismu uhlíkového řetězce cysteinu, serinu, glycinu, treoninu a hydroxyprolinu. Enzymatickou reakcí je metabolizován na kyselinu oxaloctovou nebo na acetyl-CoA (substráty Krebsova cyklu, který tvoří „palivo“ buňky).

Referenční meze

Viz též:
Pyruvát
U
*
Látková koncentracePyruvát (U; látková konc. [µmol/l] Absorpční spektrofotometrie)

Systém: U
Komponenta: Pyruvát
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Absorpční spektrofotometrie
Klíč: 09421
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 10000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:
Škála není vytvořena, jedná se o pomocnou položku, která je součástí jiné výsledné položky.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nejvhodnější provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče. Může být součástí vyšetření spektra organických kyselin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Pyruvát je jeden z nejvýznamnějších metabolitů. Vzniká v závěrečné fázi glykolýzy, kdy z jedné molekuly glukózy vznikají 2 molekuly pyruvátu. Dále je pyruvát metabolitem alkoholového i mléčného kvašení, transaminací přechází na alanin, je konečným produktem katabolismu uhlíkového řetězce cysteinu, serinu, glycinu, treoninu a hydroxyprolinu. Enzymatickou reakcí je metabolizován na kyselinu oxaloctovou nebo na acetyl-CoA (substráty Krebsova cyklu, který tvoří „palivo“ buňky).

Referenční meze

Viz též:
Pyruvát
U
Absorpční spektrofotometrie
Látková koncentracePyruvát (U; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-GC/MS)

Systém: U
Komponenta: Pyruvát
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-GC/MS
Klíč: 08982
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 10000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:
Škála není vytvořena, jedná se o pomocnou položku, která je součástí jiné výsledné položky.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nejvhodnější provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče. Může být součástí vyšetření spektra organických kyselin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Pyruvát je jeden z nejvýznamnějších metabolitů. Vzniká v závěrečné fázi glykolýzy, kdy z jedné molekuly glukózy vznikají 2 molekuly pyruvátu. Dále je pyruvát metabolitem alkoholového i mléčného kvašení, transaminací přechází na alanin, je konečným produktem katabolismu uhlíkového řetězce cysteinu, serinu, glycinu, treoninu a hydroxyprolinu. Enzymatickou reakcí je metabolizován na kyselinu oxaloctovou nebo na acetyl-CoA (substráty Krebsova cyklu, který tvoří „palivo“ buňky).

Referenční meze

Viz též:
Pyruvát
U
Chromatografie-GC/MS
Látková koncentrace