Srdeční frekvence

Srdeční frekvencePT_Srdeční frekvence

Srdeční frekvence (Pt; frekvence [1/min] *)


Srdeční frekvence (Pt; frekvence [1/min] *)

Systém: Pt
Komponenta: Srdeční frekvence
Druh veličiny: Frekvence
Jednotka: 1/min
Procedura: *
Klíč: 20856
Gesce: informatika
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: N
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 300
MTV:
Třída hlavní: Informační systémy - obecně
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Pt
*
Frekvence