Renální fosfátový práh

Renální fosfátový práhPT(KIDN)_Renální fosfátový práh

Renální fosfátový práh (Pt(ledviny); látková konc. [mmol/l] Vzorec 1)


Renální fosfátový práh (Pt(ledviny); látková konc. [mmol/l] Vzorec 1)

Systém: Pt(ledviny)
Komponenta: Renální fosfátový práh
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: Vzorec 1
Klíč: 12622
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,01 - 0,50 - 2,00 - 8,00
MTV: CALC
Třída hlavní: Výpočty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Pt(ledviny)_Renální fosfátový práh
Pt(ledviny)
Vzorec 1
Látková koncentrace