Tromboplastinový test - konfirmace v čase 0, kontrolní

PT - konfirmace kontrolaP_PT - konfirmace kontrola

PT - konfirmace kontrola (P; čas [s] *) Neaktuální
PT - konfirmace kontrola (P; čas [s] Koagulace) Neaktuální
PT - konfirmace kontrola (P; čas [s] Koagulace (det. impulzem)) Neaktuální
PT - konfirmace kontrola (P; čas [s] Koagulace (det. změn mag. pole)) Neaktuální
PT - konfirmace kontrola (P; čas [s] Koagulace (opticky)) Neaktuální


PT - konfirmace kontrola (P; čas [s] *) Neaktuální

Systém: P
Komponenta: Tromboplastinový test - konfirmace v čase 0, kontrolní
Druh veličiny: Čas
Jednotka: s
Procedura: *
Klíč: 07847
Gesce: hematologie
Vznik: Signály a pomocné hodnoty měřidel, vnitrolaboratorní
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 5 - 200 - 500
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Funkční testy nezátěžové
Pokyny, poznámky, info:
Tromboplastinový test prováděný zcitlivěním tromboplastinu vůči inhibičním působkům přítomným ve vyšetřované plazmě, tzv. konfirmace v čase 0, kontrolní plazma

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
*
ČasPT - konfirmace kontrola (P; čas [s] Koagulace) Neaktuální

Systém: P
Komponenta: Tromboplastinový test - konfirmace v čase 0, kontrolní
Druh veličiny: Čas
Jednotka: s
Procedura: Koagulace
Klíč: 07848
Gesce: hematologie
Vznik: Signály a pomocné hodnoty měřidel, vnitrolaboratorní
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 5 - 200 - 500
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Funkční testy nezátěžové
Pokyny, poznámky, info:
Tromboplastinový test prováděný zcitlivěním tromboplastinu vůči inhibičním působkům přítomným ve vyšetřované plazmě, tzv. konfirmace v čase 0, kontrolní plazma

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
Koagulace
ČasPT - konfirmace kontrola (P; čas [s] Koagulace (det. impulzem)) Neaktuální

Systém: P
Komponenta: Tromboplastinový test - konfirmace v čase 0, kontrolní
Druh veličiny: Čas
Jednotka: s
Procedura: Koagulace (det. impulzem)
Klíč: 07849
Gesce: hematologie
Vznik: Signály a pomocné hodnoty měřidel, vnitrolaboratorní
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 5 - 200 - 500
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Funkční testy nezátěžové
Pokyny, poznámky, info:
Tromboplastinový test prováděný zcitlivěním tromboplastinu vůči inhibičním působkům přítomným ve vyšetřované plazmě, tzv. konfirmace v čase 0, kontrolní plazma

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
Koagulace (det. impulzem)
ČasPT - konfirmace kontrola (P; čas [s] Koagulace (det. změn mag. pole)) Neaktuální

Systém: P
Komponenta: Tromboplastinový test - konfirmace v čase 0, kontrolní
Druh veličiny: Čas
Jednotka: s
Procedura: Koagulace (det. změn mag. pole)
Klíč: 07850
Gesce: hematologie
Vznik: Signály a pomocné hodnoty měřidel, vnitrolaboratorní
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 5 - 200 - 500
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Funkční testy nezátěžové
Pokyny, poznámky, info:
Tromboplastinový test prováděný zcitlivěním tromboplastinu vůči inhibičním působkům přítomným ve vyšetřované plazmě, tzv. konfirmace v čase 0, kontrolní plazma

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
Koagulace (det. změn mag. pole)
ČasPT - konfirmace kontrola (P; čas [s] Koagulace (opticky)) Neaktuální

Systém: P
Komponenta: Tromboplastinový test - konfirmace v čase 0, kontrolní
Druh veličiny: Čas
Jednotka: s
Procedura: Koagulace (opticky)
Klíč: 07851
Gesce: hematologie
Vznik: Signály a pomocné hodnoty měřidel, vnitrolaboratorní
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 5 - 200 - 500
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Funkční testy nezátěžové
Pokyny, poznámky, info:
Tromboplastinový test prováděný zcitlivěním tromboplastinu vůči inhibičním působkům přítomným ve vyšetřované plazmě, tzv. konfirmace v čase 0, kontrolní plazma

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
Koagulace (opticky)
Čas