Protein S celkový (relativní čas)

Protein S celkový (relativní čas)P_Protein S celkový (relativní čas)

Protein S celkový (relativní čas) (P; rel. čas [1] *) Neaktuální
Protein S celkový (relativní čas) (P; rel. čas [1] ELISA) Neaktuální


Protein S celkový (relativní čas) (P; rel. čas [1] *) Neaktuální

Systém: P
Komponenta: Protein S celkový (relativní čas)
Druh veličiny: Relativní čas
Jednotka: 1
Procedura: *
Klíč: 11286
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 2,00 - 5,00
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugace krve dvakrát 15 minut při 2500 g. Získá se plazma chudá na destičky, ze které se provádí vlastní vyšetření.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
-20 °C: 4 týden
-70 °C: 16 týden
Poznámka ke stabilitě:
Stabilita se týká získané plazmy.Text abstraktu ke komponentě
Protein S je glykoprotein o MW 69000, který vzniká v játrech za účasti vitamínu K. Dále může vznikat v endotelu a megakaryocytech. Vyskytuje se navázaný na specifický receptor přítomný na cévních endoteliích a pak v plazmě ve dvou formách - z 60 % vázaný na C4 složku komplementu (C4bBP) a ze 40 % volný. Kofaktorem proteinu C je pouze volný protein S. Protein S má afinitu k fosfolipidovým povrchům za přítomnosti Ca2+. Působí jako kofaktor proteinu C – váže jej k fosfolipidovým povrchům destiček a endotelií. Spolu s proteinem C vytváří nejdůležitější komplex chránící netrombogenost endotelií. Funkční aktivita proteinu S se stanovuje koagulačně (0,65 - 0,140), antigen se stanovuje metodou ELISA a lze tak prokázat protein S volný (0,7 - 1,3) a celkový (0,7 - 1,4).

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 0 0,3 0,7 1,4 1,8 3,0 5,0 1

Viz též:
Protein S celkový (relativní čas)
P
*
Relativní časProtein S celkový (relativní čas) (P; rel. čas [1] ELISA) Neaktuální

Systém: P
Komponenta: Protein S celkový (relativní čas)
Druh veličiny: Relativní čas
Jednotka: 1
Procedura: ELISA
Klíč: 11287
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 2,00 - 5,00
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugace krve dvakrát 15 minut při 2500 g. Získá se plazma chudá na destičky, ze které se provádí vlastní vyšetření.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
-20 °C: 4 týden
-70 °C: 16 týden
Poznámka ke stabilitě:
Stabilita se týká získané plazmy.Text abstraktu ke komponentě
Protein S je glykoprotein o MW 69000, který vzniká v játrech za účasti vitamínu K. Dále může vznikat v endotelu a megakaryocytech. Vyskytuje se navázaný na specifický receptor přítomný na cévních endoteliích a pak v plazmě ve dvou formách - z 60 % vázaný na C4 složku komplementu (C4bBP) a ze 40 % volný. Kofaktorem proteinu C je pouze volný protein S. Protein S má afinitu k fosfolipidovým povrchům za přítomnosti Ca2+. Působí jako kofaktor proteinu C – váže jej k fosfolipidovým povrchům destiček a endotelií. Spolu s proteinem C vytváří nejdůležitější komplex chránící netrombogenost endotelií. Funkční aktivita proteinu S se stanovuje koagulačně (0,65 - 0,140), antigen se stanovuje metodou ELISA a lze tak prokázat protein S volný (0,7 - 1,3) a celkový (0,7 - 1,4).

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 0 0,3 0,7 1,4 1,8 3,0 5,0 1

Viz též:
Protein S celkový (relativní čas)
P
ELISA
Relativní čas