Protein S - inhibiční aktivita

Protein S - inhibiční aktivitaP_Protein S - inhibiční aktivita

Protein S - inhibiční aktivita (P; relativní arb. aktivita [1] *)
Protein S - inhibiční aktivita (P; relativní arb. aktivita [1] Koagulace (det. změn mag. pole))
Protein S - inhibiční aktivita (P; relativní arb. aktivita [1] Koagulace (opticky))


Protein S - inhibiční aktivita (P; relativní arb. aktivita [1] *)

Systém: P
Komponenta: Protein S - inhibiční aktivita
Druh veličiny: Relativní arbitrární aktivita
Jednotka: 1
Procedura: *
Klíč: 16279
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 2 - 2
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr venózní krve do příslušné odběrové nádobky s citrátem sodným 0,109 mol/l, tj. 3,2% (příp. 0,129 mol/l – 3,8%) v poměru 9 dílů krve a 1 díl citrátu. Maximální přípustná odchylka je ± 10%. Platí pro rozmezí hematokrit 0,25 – 0,60.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugací vzorku 15 minut 2500 g při laboratorní teplotě získáme plazmu chudou na destičky.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 1D 0,25 0,50 1
2D 4T 0,35 0,65 1
4T 1D 6R 0,55 1,20 1
6R 1D 11R 0,45 1,15 1
11R 1D 16R 0,50 1,10 1
16R 1D 18R 0,65 1,40 1
F 18R 1D 99R+ 0,50 1,40 1
F 18R 1D 99R+ 0,35 1,40 1 GRAV
M 18R 1D 99R+ 0,65 1,40 1

Viz též:
P
*
Relativní arbitrární aktivitaProtein S - inhibiční aktivita (P; relativní arb. aktivita [1] Koagulace (det. změn mag. pole))

Systém: P
Komponenta: Protein S - inhibiční aktivita
Druh veličiny: Relativní arbitrární aktivita
Jednotka: 1
Procedura: Koagulace (det. změn mag. pole)
Klíč: 16280
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 2 - 2
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr venózní krve do příslušné odběrové nádobky s citrátem sodným 0,109 mol/l, tj. 3,2% (příp. 0,129 mol/l – 3,8%) v poměru 9 dílů krve a 1 díl citrátu. Maximální přípustná odchylka je ± 10%. Platí pro rozmezí hematokrit 0,25 – 0,60.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugací vzorku 15 minut 2500 g při laboratorní teplotě získáme plazmu chudou na destičky.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 1D 0,25 0,50 1
2D 4T 0,35 0,65 1
4T 1D 6R 0,55 1,20 1
6R 1D 11R 0,45 1,15 1
11R 1D 16R 0,50 1,10 1
16R 1D 18R 0,65 1,40 1
F 18R 1D 99R+ 0,50 1,40 1
F 18R 1D 99R+ 0,35 1,40 1 GRAV
M 18R 1D 99R+ 0,65 1,40 1

Viz též:
P
Koagulace (det. změn mag. pole)
Relativní arbitrární aktivitaProtein S - inhibiční aktivita (P; relativní arb. aktivita [1] Koagulace (opticky))

Systém: P
Komponenta: Protein S - inhibiční aktivita
Druh veličiny: Relativní arbitrární aktivita
Jednotka: 1
Procedura: Koagulace (opticky)
Klíč: 16281
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 2 - 2
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr venózní krve do příslušné odběrové nádobky s citrátem sodným 0,109 mol/l, tj. 3,2% (příp. 0,129 mol/l – 3,8%) v poměru 9 dílů krve a 1 díl citrátu. Maximální přípustná odchylka je ± 10%. Platí pro rozmezí hematokrit 0,25 – 0,60.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugací vzorku 15 minut 2500 g při laboratorní teplotě získáme plazmu chudou na destičky.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 1D 0,25 0,50 1
2D 4T 0,35 0,65 1
4T 1D 6R 0,55 1,20 1
6R 1D 11R 0,45 1,15 1
11R 1D 16R 0,50 1,10 1
16R 1D 18R 0,65 1,40 1
F 18R 1D 99R+ 0,50 1,40 1
F 18R 1D 99R+ 0,35 1,40 1 GRAV
M 18R 1D 99R+ 0,65 1,40 1

Viz též:
P
Koagulace (opticky)
Relativní arbitrární aktivita