Protein/kreatinin

Protein/kreatininU_Protein/kreatinin

Protein/kreatinin (U; hmot./látk.množ. [g/mol] Vzorec 1)


Protein/kreatinin (U; hmot./látk.množ. [g/mol] Vzorec 1)

Systém: U
Komponenta: Protein/kreatinin
Druh veličiny: Poměr hmotnost/látkové množství
Jednotka: g/mol
Procedura: Vzorec 1
Klíč: 11596
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 1 - 500 - 10000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
U
Vzorec 1
Poměr hmotnost/látkové množství