Progesteronové receptory

Progesteronové receptoryBIOP_Progesteronové receptory

Progesteronové receptory (Tkáň(biopsie); látkový obsah [pmol/g] *)
Progesteronové receptory (Tkáň(biopsie); látkový obsah [pmol/g] RRA)


Progesteronové receptory (Tkáň(biopsie); látkový obsah [pmol/g] *)

Systém: Tkáň(biopsie)
Komponenta: Progesteronové receptory
Druh veličiny: Látkový obsah
Jednotka: pmol/g
Procedura: *
Klíč: 02732
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "větší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 2000 - 20000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Receptory
Pokyny, poznámky, info:
stanovuje se v nádorové tkáni

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Tkáň získaná biopsií (obecně)
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 0 0 >0 20000 pmol/g

Viz též:
Tkáň(biopsie)
*
Látkový obsahProgesteronové receptory (Tkáň(biopsie); látkový obsah [pmol/g] RRA)

Systém: Tkáň(biopsie)
Komponenta: Progesteronové receptory
Druh veličiny: Látkový obsah
Jednotka: pmol/g
Procedura: RRA
Klíč: 02733
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "větší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 2000 - 20000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Receptory
Pokyny, poznámky, info:
stanovuje se v cytosolu z homogenátu nádorové tkáně, výsledek udán kapacitou receptorových míst vztaženou na g bílkoviny v cytosolu

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Tkáň získaná biopsií (obecně)
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 0 0 >0 20000 pmol/g

Viz též:
Tkáň(biopsie)
RRA
Látkový obsah