Protein C Global

Protein C GlobalP_Protein C Global

Protein C Global (P; num. podíl [1] *) Neaktuální
Protein C Global (P; num. podíl [1] Koagulace) Neaktuální
Protein C Global (P; num. podíl [1] Koagulace (det. impulzem)) Neaktuální
Protein C Global (P; num. podíl [1] Koagulace (det. změn mag. pole)) Neaktuální
Protein C Global (P; num. podíl [1] Koagulace (opticky)) Neaktuální


Protein C Global (P; num. podíl [1] *) Neaktuální

Systém: P
Komponenta: Protein C Global
Druh veličiny: Numerický podíl
Jednotka: 1
Procedura: *
Klíč: 09606
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,10 - 3 - 10
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Plast s protisrážlivou úpravou, citrát 1+9
Pokyny k odběru vzorku:
Při odběru je nutné zachovat správný poměr krve a antikoagulační přísady.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugace vzorku 15 minut při 2500 g. Získá se plazma chudá na trombocyty, ze které se provádí vlastní vyšetření.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 4 h
4 - 8 °C: 48 h
-20 °C: 4 týden
-70 °C: 16 týden
Poznámka ke stabilitě:
Stabilita se týká získané plazmy.Text abstraktu ke komponentě
Protein C Global je jednoduchý screeningový test pro stanovení antikoagulační kapacity systému proteinu C a je používán k diagnostice vrozených a získaných poruch v systému proteinu C. Citlivost testu pro APC rezistenci je 100 %, pro defekt nebo deficit proteinu C 90 % a pro defekt nebo deficit proteinu S 63 %. Výsledné hodnoty se vyjadřují normalizovaným poměrem a pohybují se v rozmezí 0,69-1,56.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 0,20 0,50 0,69 1,56 1,80 2,50 10 1

Viz též:
Protein C Global
P
*
Numerický podílProtein C Global (P; num. podíl [1] Koagulace) Neaktuální

Systém: P
Komponenta: Protein C Global
Druh veličiny: Numerický podíl
Jednotka: 1
Procedura: Koagulace
Klíč: 09607
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,10 - 3 - 10
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Plast s protisrážlivou úpravou, citrát 1+9
Pokyny k odběru vzorku:
Při odběru je nutné zachovat správný poměr krve a antikoagulační přísady.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugace vzorku 15 minut při 2500 g. Získá se plazma chudá na trombocyty, ze které se provádí vlastní vyšetření.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 4 h
4 - 8 °C: 48 h
-20 °C: 4 týden
-70 °C: 16 týden
Poznámka ke stabilitě:
Stabilita se týká získané plazmy.Text abstraktu ke komponentě
Protein C Global je jednoduchý screeningový test pro stanovení antikoagulační kapacity systému proteinu C a je používán k diagnostice vrozených a získaných poruch v systému proteinu C. Citlivost testu pro APC rezistenci je 100 %, pro defekt nebo deficit proteinu C 90 % a pro defekt nebo deficit proteinu S 63 %. Výsledné hodnoty se vyjadřují normalizovaným poměrem a pohybují se v rozmezí 0,69-1,56.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 0,20 0,50 0,69 1,56 1,80 2,50 10 1

Viz též:
Protein C Global
P
Koagulace
Numerický podílProtein C Global (P; num. podíl [1] Koagulace (det. impulzem)) Neaktuální

Systém: P
Komponenta: Protein C Global
Druh veličiny: Numerický podíl
Jednotka: 1
Procedura: Koagulace (det. impulzem)
Klíč: 09608
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,10 - 3 - 10
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Plast s protisrážlivou úpravou, citrát 1+9
Pokyny k odběru vzorku:
Při odběru je nutné zachovat správný poměr krve a antikoagulační přísady.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugace vzorku 15 minut při 2500 g. Získá se plazma chudá na trombocyty, ze které se provádí vlastní vyšetření.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 4 h
4 - 8 °C: 48 h
-20 °C: 4 týden
-70 °C: 16 týden
Poznámka ke stabilitě:
Stabilita se týká získané plazmy.Text abstraktu ke komponentě
Protein C Global je jednoduchý screeningový test pro stanovení antikoagulační kapacity systému proteinu C a je používán k diagnostice vrozených a získaných poruch v systému proteinu C. Citlivost testu pro APC rezistenci je 100 %, pro defekt nebo deficit proteinu C 90 % a pro defekt nebo deficit proteinu S 63 %. Výsledné hodnoty se vyjadřují normalizovaným poměrem a pohybují se v rozmezí 0,69-1,56.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 0,20 0,50 0,69 1,56 1,80 2,50 10 1

Viz též:
Protein C Global
P
Koagulace (det. impulzem)
Numerický podílProtein C Global (P; num. podíl [1] Koagulace (det. změn mag. pole)) Neaktuální

Systém: P
Komponenta: Protein C Global
Druh veličiny: Numerický podíl
Jednotka: 1
Procedura: Koagulace (det. změn mag. pole)
Klíč: 09609
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,10 - 3 - 10
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Plast s protisrážlivou úpravou, citrát 1+9
Pokyny k odběru vzorku:
Při odběru je nutné zachovat správný poměr krve a antikoagulační přísady.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugace vzorku 15 minut při 2500 g. Získá se plazma chudá na trombocyty, ze které se provádí vlastní vyšetření.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 4 h
4 - 8 °C: 48 h
-20 °C: 4 týden
-70 °C: 16 týden
Poznámka ke stabilitě:
Stabilita se týká získané plazmy.Text abstraktu ke komponentě
Protein C Global je jednoduchý screeningový test pro stanovení antikoagulační kapacity systému proteinu C a je používán k diagnostice vrozených a získaných poruch v systému proteinu C. Citlivost testu pro APC rezistenci je 100 %, pro defekt nebo deficit proteinu C 90 % a pro defekt nebo deficit proteinu S 63 %. Výsledné hodnoty se vyjadřují normalizovaným poměrem a pohybují se v rozmezí 0,69-1,56.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 0,20 0,50 0,69 1,56 1,80 2,50 10 1

Viz též:
Protein C Global
P
Koagulace (det. změn mag. pole)
Numerický podílProtein C Global (P; num. podíl [1] Koagulace (opticky)) Neaktuální

Systém: P
Komponenta: Protein C Global
Druh veličiny: Numerický podíl
Jednotka: 1
Procedura: Koagulace (opticky)
Klíč: 09610
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,10 - 3 - 10
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Plast s protisrážlivou úpravou, citrát 1+9
Pokyny k odběru vzorku:
Při odběru je nutné zachovat správný poměr krve a antikoagulační přísady.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugace vzorku 15 minut při 2500 g. Získá se plazma chudá na trombocyty, ze které se provádí vlastní vyšetření.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 4 h
4 - 8 °C: 48 h
-20 °C: 4 týden
-70 °C: 16 týden
Poznámka ke stabilitě:
Stabilita se týká získané plazmy.Text abstraktu ke komponentě
Protein C Global je jednoduchý screeningový test pro stanovení antikoagulační kapacity systému proteinu C a je používán k diagnostice vrozených a získaných poruch v systému proteinu C. Citlivost testu pro APC rezistenci je 100 %, pro defekt nebo deficit proteinu C 90 % a pro defekt nebo deficit proteinu S 63 %. Výsledné hodnoty se vyjadřují normalizovaným poměrem a pohybují se v rozmezí 0,69-1,56.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 0,20 0,50 0,69 1,56 1,80 2,50 10 1

Viz též:
Protein C Global
P
Koagulace (opticky)
Numerický podíl