Primidon*

Primidon*S_Primidon*

Primidon* (S; látková konc. [µmol/l] *)
Primidon* (S; látková konc. [µmol/l] FPIA)
Primidon* (S; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-HPLC)
Primidon* (S; látková konc. [µmol/l] IA)

P_Primidon*

Primidon* (P; látková konc. [µmol/l] *)
Primidon* (P; látková konc. [µmol/l] FPIA)
Primidon* (P; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-HPLC)
Primidon* (P; látková konc. [µmol/l] IA)

REPI_Primidon*

Primidon* (Blok interpretační; TYPE [-] Datový přenos) Druhotná


Primidon* (S; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: S
Komponenta: Primidon*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 02720
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 80 - 500
MTV: X, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr před další dávkou. Přednost má stanovení v séru, lze použít K2EDTA a heparinovou plazmu. Možná ztráta vazbou na separační gely. Transportovat v chladu.
Stabilita vzorku: 4 - 8 °C: 1 týdenText abstraktu ke komponentě
Antiepileptikum pro generalizované tonicko-klonické a parciální záchvaty.

Referenční meze

Viz též:
Primidon*
S
*
Látková koncentracePrimidon* (S; látková konc. [µmol/l] FPIA)

Systém: S
Komponenta: Primidon*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: FPIA
Klíč: 02721
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 80 - 500
MTV: X, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr před další dávkou. Přednost má stanovení v séru, lze použít K2EDTA a heparinovou plazmu. Možná ztráta vazbou na separační gely. Transportovat v chladu.
Stabilita vzorku: 4 - 8 °C: 1 týdenText abstraktu ke komponentě
Antiepileptikum pro generalizované tonicko-klonické a parciální záchvaty.

Referenční meze

Viz též:
Primidon*
S
FPIA
Látková koncentracePrimidon* (S; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-HPLC)

Systém: S
Komponenta: Primidon*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-HPLC
Klíč: 17469
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 80 - 500
MTV: X, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Antiepileptikum pro generalizované tonicko-klonické a parciální záchvaty.

Referenční meze

Viz též:
Primidon*
S
Chromatografie-HPLC
Látková koncentracePrimidon* (S; látková konc. [µmol/l] IA)

Systém: S
Komponenta: Primidon*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: IA
Klíč: 18907
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 80 - 500
MTV: X, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr před další dávkou. Přednost má stanovení v séru, lze použít K2EDTA a heparinovou plazmu. Možná ztráta vazbou na separační gely. Transportovat v chladu.
Stabilita vzorku: 4 - 8 °C: 1 týdenText abstraktu ke komponentě
Antiepileptikum pro generalizované tonicko-klonické a parciální záchvaty.

Referenční meze

Viz též:
Primidon*
S
IA
Látková koncentracePrimidon* (P; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: P
Komponenta: Primidon*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 02718
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 80 - 500
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - K2EDTA
Pokyny k odběru vzorku:
Jako antikoagulans použít heparin nebo K2EDTA. Odběry před další dávkou. Transportovat v chladu.
Stabilita vzorku: 4 - 8 °C: 1 týdenText abstraktu ke komponentě
Antiepileptikum pro generalizované tonicko-klonické a parciální záchvaty.

Referenční meze

Viz též:
P_Primidon*
Primidon*
P
*
Látková koncentracePrimidon* (P; látková konc. [µmol/l] FPIA)

Systém: P
Komponenta: Primidon*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: FPIA
Klíč: 02719
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 80 - 500
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - K2EDTA
Pokyny k odběru vzorku:
Jako antikoagulans použít heparin nebo K2EDTA. Odběry před další dávkou. Transportovat v chladu.
Stabilita vzorku: 4 - 8 °C: 1 týdenText abstraktu ke komponentě
Antiepileptikum pro generalizované tonicko-klonické a parciální záchvaty.

Referenční meze

Viz též:
P_Primidon*
Primidon*
P
FPIA
Látková koncentracePrimidon* (P; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-HPLC)

Systém: P
Komponenta: Primidon*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-HPLC
Klíč: 17468
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 80 - 500
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Antiepileptikum pro generalizované tonicko-klonické a parciální záchvaty.

Referenční meze

Viz též:
P_Primidon*
Primidon*
P
Chromatografie-HPLC
Látková koncentracePrimidon* (P; látková konc. [µmol/l] IA)

Systém: P
Komponenta: Primidon*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: IA
Klíč: 18906
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 80 - 500
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - K2EDTA
Pokyny k odběru vzorku:
Jako antikoagulans použít heparin nebo K2EDTA. Odběry před další dávkou. Transportovat v chladu.
Stabilita vzorku: 4 - 8 °C: 1 týdenText abstraktu ke komponentě
Antiepileptikum pro generalizované tonicko-klonické a parciální záchvaty.

Referenční meze

Viz též:
P_Primidon*
Primidon*
P
IA
Látková koncentracePrimidon* (Blok interpretační; TYPE [-] Datový přenos) Druhotná

Systém: Blok interpretační
Komponenta: Primidon*
Druh veličiny: Typ
Jednotka: -
Procedura: Datový přenos
Klíč: 20568
Gesce: informatika
Vznik: Interpretace k položce - hodnocení výsledku
Typ položky: B
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: blok textu
Mezní hodnoty:
MTV:
Třída hlavní: Informační systémy - obecně
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Antiepileptikum pro generalizované tonicko-klonické a parciální záchvaty.

Referenční meze

Viz též:
Primidon*
Blok interpretační
Datový přenos
Typ