Prokainamid*

Prokainamid*S_Prokainamid*

Prokainamid* (S; látková konc. [µmol/l] *)
Prokainamid* (S; látková konc. [µmol/l] FPIA)
Prokainamid* (S; látková konc. [µmol/l] IA)

P_Prokainamid*

Prokainamid* (P; látková konc. [µmol/l] *)
Prokainamid* (P; látková konc. [µmol/l] FPIA)
Prokainamid* (P; látková konc. [µmol/l] IA)


Prokainamid* (S; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: S
Komponenta: Prokainamid*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 02704
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,01 - 50 - 1000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:
mg/l*4.249=umol/l, umol/l*0.2353=mg/l

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Přednost má stanovení v séru, lze použít K2EDTA a heparinovou plazmu. Možná ztráta vazbou na separační gely, nutné ověřit pro každého výrobce! Zabraňte hemolýze.Text abstraktu ke komponentě
Prokainamid - antiarytmikum, aktivní metabolit N-acetylprokainamid se rovněž monitoruje.

Referenční meze

Viz též:
Prokainamid*
S
*
Látková koncentraceProkainamid* (S; látková konc. [µmol/l] FPIA)

Systém: S
Komponenta: Prokainamid*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: FPIA
Klíč: 02705
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,01 - 50 - 1000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:
mg/l*4.249=umol/l, umol/l*0.2353=mg/l

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Přednost má stanovení v séru, lze použít K2EDTA a heparinovou plazmu. Možná ztráta vazbou na separační gely, nutné ověřit pro každého výrobce! Zabraňte hemolýze.Text abstraktu ke komponentě
Prokainamid - antiarytmikum, aktivní metabolit N-acetylprokainamid se rovněž monitoruje.

Referenční meze

Viz též:
Prokainamid*
S
FPIA
Látková koncentraceProkainamid* (S; látková konc. [µmol/l] IA)

Systém: S
Komponenta: Prokainamid*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: IA
Klíč: 18903
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,01 - 50 - 1000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:
mg/l*4.249=umol/l, umol/l*0.2353=mg/l

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Přednost má stanovení v séru, lze použít K2EDTA a heparinovou plazmu. Možná ztráta vazbou na separační gely, nutné ověřit pro každého výrobce! Zabraňte hemolýze.Text abstraktu ke komponentě
Prokainamid - antiarytmikum, aktivní metabolit N-acetylprokainamid se rovněž monitoruje.

Referenční meze

Viz též:
Prokainamid*
S
IA
Látková koncentraceProkainamid* (P; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: P
Komponenta: Prokainamid*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 02702
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,01 - 50 - 1000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:
mg/l*4.249=umol/l, umol/l*0.2353=mg/l

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Prokainamid - antiarytmikum, aktivní metabolit N-acetylprokainamid se rovněž monitoruje.

Referenční meze

Viz též:
P_Prokainamid*
Prokainamid*
P
*
Látková koncentraceProkainamid* (P; látková konc. [µmol/l] FPIA)

Systém: P
Komponenta: Prokainamid*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: FPIA
Klíč: 02703
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,01 - 50 - 1000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:
mg/l*4.249=umol/l, umol/l*0.2353=mg/l

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Prokainamid - antiarytmikum, aktivní metabolit N-acetylprokainamid se rovněž monitoruje.

Referenční meze

Viz též:
P_Prokainamid*
Prokainamid*
P
FPIA
Látková koncentraceProkainamid* (P; látková konc. [µmol/l] IA)

Systém: P
Komponenta: Prokainamid*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: IA
Klíč: 18902
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,01 - 50 - 1000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:
mg/l*4.249=umol/l, umol/l*0.2353=mg/l

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Prokainamid - antiarytmikum, aktivní metabolit N-acetylprokainamid se rovněž monitoruje.

Referenční meze

Viz též:
P_Prokainamid*
Prokainamid*
P
IA
Látková koncentrace