Pradaxa - antiIIa aktivita

Pradaxa - antiIIa aktivitaP_Pradaxa - antiIIa aktivita

Pradaxa - antiIIa aktivita (P; hmot. konc. [µg/l] *)
Pradaxa - antiIIa aktivita (P; hmot. konc. [µg/l] Absorpční spektrofotom. kinet.)
Pradaxa - antiIIa aktivita (P; hmot. konc. [µg/l] Koagulace (det. změn mag. pole))
Pradaxa - antiIIa aktivita (P; hmot. konc. [µg/l] Koagulace (opticky))


Pradaxa - antiIIa aktivita (P; hmot. konc. [µg/l] *)

Systém: P
Komponenta: Pradaxa - antiIIa aktivita
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: *
Klíč: 17431
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 1000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr venózní krve do příslušné odběrové nádobky s citrátem sodným 0,109 mol/l, tj. 3,2% (příp. 0,129 mol/l – 3,8%) v poměru 9 dílů krve a 1 díl citrátu. Maximální přípustná odchylka je ± 10%. Platí pro rozmezí hematokrit 0,25 – 0,60.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugací vzorku 20 minut 2500 g při laboratorní teplotě získáme plazmu chudou na destičky - postup je nutné upravit dle doproučení výrobce setu.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
*
Hmotnostní koncentracePradaxa - antiIIa aktivita (P; hmot. konc. [µg/l] Absorpční spektrofotom. kinet.)

Systém: P
Komponenta: Pradaxa - antiIIa aktivita
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: Absorpční spektrofotom. kinet.
Klíč: 17432
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 1000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr venózní krve do příslušné odběrové nádobky s citrátem sodným 0,109 mol/l, tj. 3,2% (příp. 0,129 mol/l – 3,8%) v poměru 9 dílů krve a 1 díl citrátu. Maximální přípustná odchylka je ± 10%. Platí pro rozmezí hematokrit 0,25 – 0,60.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugací vzorku 20 minut 2500 g při laboratorní teplotě získáme plazmu chudou na destičky - postup je nutné upravit dle doproučení výrobce setu.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
Absorpční spektrofotom. kinet.
Hmotnostní koncentracePradaxa - antiIIa aktivita (P; hmot. konc. [µg/l] Koagulace (det. změn mag. pole))

Systém: P
Komponenta: Pradaxa - antiIIa aktivita
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: Koagulace (det. změn mag. pole)
Klíč: 17433
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 1000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr venózní krve do příslušné odběrové nádobky s citrátem sodným 0,109 mol/l, tj. 3,2% (příp. 0,129 mol/l – 3,8%) v poměru 9 dílů krve a 1 díl citrátu. Maximální přípustná odchylka je ± 10%. Platí pro rozmezí hematokrit 0,25 – 0,60.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugací vzorku 20 minut 2500 g při laboratorní teplotě získáme plazmu chudou na destičky - postup je nutné upravit dle doproučení výrobce setu.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
Koagulace (det. změn mag. pole)
Hmotnostní koncentracePradaxa - antiIIa aktivita (P; hmot. konc. [µg/l] Koagulace (opticky))

Systém: P
Komponenta: Pradaxa - antiIIa aktivita
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: Koagulace (opticky)
Klíč: 17434
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 1000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr venózní krve do příslušné odběrové nádobky s citrátem sodným 0,109 mol/l, tj. 3,2% (příp. 0,129 mol/l – 3,8%) v poměru 9 dílů krve a 1 díl citrátu. Maximální přípustná odchylka je ± 10%. Platí pro rozmezí hematokrit 0,25 – 0,60.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugací vzorku 20 minut 2500 g při laboratorní teplotě získáme plazmu chudou na destičky - postup je nutné upravit dle doproučení výrobce setu.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
Koagulace (opticky)
Hmotnostní koncentrace