Posakonazol

PosakonazolS_Posakonazol

Posakonazol (S; hmot. konc. [mg/l] *)
Posakonazol (S; hmot. konc. [mg/l] Chromatografie-HPLC)

P_Posakonazol

Posakonazol (P; hmot. konc. [mg/l] *)
Posakonazol (P; hmot. konc. [mg/l] Chromatografie-HPLC)


Posakonazol (S; hmot. konc. [mg/l] *)

Systém: S
Komponenta: Posakonazol
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: mg/l
Procedura: *
Klíč: 17730
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,3 - 3 - 10
MTV: X, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
*
Hmotnostní koncentracePosakonazol (S; hmot. konc. [mg/l] Chromatografie-HPLC)

Systém: S
Komponenta: Posakonazol
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: mg/l
Procedura: Chromatografie-HPLC
Klíč: 17731
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,3 - 3 - 10
MTV: X, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
Chromatografie-HPLC
Hmotnostní koncentracePosakonazol (P; hmot. konc. [mg/l] *)

Systém: P
Komponenta: Posakonazol
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: mg/l
Procedura: *
Klíč: 17728
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,3 - 3 - 10
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:
Profylaktický režim = pod 0,7 mg/l, léčebný režim = pod 1 mg/l.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
*
Hmotnostní koncentracePosakonazol (P; hmot. konc. [mg/l] Chromatografie-HPLC)

Systém: P
Komponenta: Posakonazol
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: mg/l
Procedura: Chromatografie-HPLC
Klíč: 17729
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,3 - 3 - 10
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
Chromatografie-HPLC
Hmotnostní koncentrace