Plazminogen (koagulační princip)

Plazminogen - koagulačněP_Plazminogen - koagulačně

Plazminogen - koagulačně (P; rel. látková konc. [1] *) Neaktuální
Plazminogen - koagulačně (P; rel. látková konc. [1] Koagulace) Neaktuální
Plazminogen - koagulačně (P; rel. látková konc. [1] Koagulace (det. impulzem)) Neaktuální
Plazminogen - koagulačně (P; rel. látková konc. [1] Koagulace (det. změn mag. pole)) Neaktuální
Plazminogen - koagulačně (P; rel. látková konc. [1] Koagulace (opticky)) Neaktuální


Plazminogen - koagulačně (P; rel. látková konc. [1] *) Neaktuální

Systém: P
Komponenta: Plazminogen (koagulační princip)
Druh veličiny: Relativní látková koncentrace
Jednotka: 1
Procedura: *
Klíč: 04749
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 2,00 - 3,00
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Plast s protisrážlivou úpravou, citrát 1+9
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugace krve 15 minut při 2500 g. Získá se plazma chudá na trombocyty, ze které se provádí vlastní vyšetření.
Stabilita vzorku: 4 - 8 °C: 12 h
-20 °C: 4 týden
-70 °C: 16 týden
Poznámka ke stabilitě:
Stabilita se týká získané plazmy.Text abstraktu ke komponentě
Plazminogen je proenzym fibrinolytického systému, je to zymogen, který je aktivován na plazmin. Plazmin se účastní rozpouštění fibrinového koagula, štěpí fibrin i fibrinogen. Plazminogen je glykoprotein, který vzniká v játrech, MW je 93000. Aktivace plazminogenu na plazmin probíhá krevní cestou (kalikrein, FXIa, FXIIa, trombin, trypsin, sám plazmin) nebo cestou tkáňových aktivátorů (tPA, urokináza). Vznikají dva řetězce těžký A a lehký B (ten obsahuje aktivní místo pro plazmin). Fyziologické hodnoty v plazmě jsou 2 µmol/l. Stanovuje se funkční aktivita, normální hodnoty jsou 0,75-1,25. Snížení představuje riziko trombóz.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0,00 0,10 0,50 0,75 1,25 1,40 2,0 3,0 1

Viz též:
Plazminogen - koagulačně
P
*
Relativní látková koncentracePlazminogen - koagulačně (P; rel. látková konc. [1] Koagulace) Neaktuální

Systém: P
Komponenta: Plazminogen (koagulační princip)
Druh veličiny: Relativní látková koncentrace
Jednotka: 1
Procedura: Koagulace
Klíč: 04750
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 2,00 - 3,00
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Plast s protisrážlivou úpravou, citrát 1+9
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugace krve 15 minut při 2500 g. Získá se plazma chudá na trombocyty, ze které se provádí vlastní vyšetření.
Stabilita vzorku: 4 - 8 °C: 12 h
-20 °C: 4 týden
-70 °C: 16 týden
Poznámka ke stabilitě:
Stabilita se týká získané plazmy.Text abstraktu ke komponentě
Plazminogen je proenzym fibrinolytického systému, je to zymogen, který je aktivován na plazmin. Plazmin se účastní rozpouštění fibrinového koagula, štěpí fibrin i fibrinogen. Plazminogen je glykoprotein, který vzniká v játrech, MW je 93000. Aktivace plazminogenu na plazmin probíhá krevní cestou (kalikrein, FXIa, FXIIa, trombin, trypsin, sám plazmin) nebo cestou tkáňových aktivátorů (tPA, urokináza). Vznikají dva řetězce těžký A a lehký B (ten obsahuje aktivní místo pro plazmin). Fyziologické hodnoty v plazmě jsou 2 µmol/l. Stanovuje se funkční aktivita, normální hodnoty jsou 0,75-1,25. Snížení představuje riziko trombóz.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0,00 0,10 0,50 0,75 1,25 1,40 2,0 3,0 1

Viz též:
Plazminogen - koagulačně
P
Koagulace
Relativní látková koncentracePlazminogen - koagulačně (P; rel. látková konc. [1] Koagulace (det. impulzem)) Neaktuální

Systém: P
Komponenta: Plazminogen (koagulační princip)
Druh veličiny: Relativní látková koncentrace
Jednotka: 1
Procedura: Koagulace (det. impulzem)
Klíč: 04751
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 2,00 - 3,00
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Plast s protisrážlivou úpravou, citrát 1+9
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugace krve 15 minut při 2500 g. Získá se plazma chudá na trombocyty, ze které se provádí vlastní vyšetření.
Stabilita vzorku: 4 - 8 °C: 12 h
-20 °C: 4 týden
-70 °C: 16 týden
Poznámka ke stabilitě:
Stabilita se týká získané plazmy.Text abstraktu ke komponentě
Plazminogen je proenzym fibrinolytického systému, je to zymogen, který je aktivován na plazmin. Plazmin se účastní rozpouštění fibrinového koagula, štěpí fibrin i fibrinogen. Plazminogen je glykoprotein, který vzniká v játrech, MW je 93000. Aktivace plazminogenu na plazmin probíhá krevní cestou (kalikrein, FXIa, FXIIa, trombin, trypsin, sám plazmin) nebo cestou tkáňových aktivátorů (tPA, urokináza). Vznikají dva řetězce těžký A a lehký B (ten obsahuje aktivní místo pro plazmin). Fyziologické hodnoty v plazmě jsou 2 µmol/l. Stanovuje se funkční aktivita, normální hodnoty jsou 0,75-1,25. Snížení představuje riziko trombóz.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0,00 0,10 0,50 0,75 1,25 1,40 2,0 3,0 1

Viz též:
Plazminogen - koagulačně
P
Koagulace (det. impulzem)
Relativní látková koncentracePlazminogen - koagulačně (P; rel. látková konc. [1] Koagulace (det. změn mag. pole)) Neaktuální

Systém: P
Komponenta: Plazminogen (koagulační princip)
Druh veličiny: Relativní látková koncentrace
Jednotka: 1
Procedura: Koagulace (det. změn mag. pole)
Klíč: 04752
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 2,00 - 3,00
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Plast s protisrážlivou úpravou, citrát 1+9
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugace krve 15 minut při 2500 g. Získá se plazma chudá na trombocyty, ze které se provádí vlastní vyšetření.
Stabilita vzorku: 4 - 8 °C: 12 h
-20 °C: 4 týden
-70 °C: 16 týden
Poznámka ke stabilitě:
Stabilita se týká získané plazmy.Text abstraktu ke komponentě
Plazminogen je proenzym fibrinolytického systému, je to zymogen, který je aktivován na plazmin. Plazmin se účastní rozpouštění fibrinového koagula, štěpí fibrin i fibrinogen. Plazminogen je glykoprotein, který vzniká v játrech, MW je 93000. Aktivace plazminogenu na plazmin probíhá krevní cestou (kalikrein, FXIa, FXIIa, trombin, trypsin, sám plazmin) nebo cestou tkáňových aktivátorů (tPA, urokináza). Vznikají dva řetězce těžký A a lehký B (ten obsahuje aktivní místo pro plazmin). Fyziologické hodnoty v plazmě jsou 2 µmol/l. Stanovuje se funkční aktivita, normální hodnoty jsou 0,75-1,25. Snížení představuje riziko trombóz.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0,00 0,10 0,50 0,75 1,25 1,40 2,0 3,0 1

Viz též:
Plazminogen - koagulačně
P
Koagulace (det. změn mag. pole)
Relativní látková koncentracePlazminogen - koagulačně (P; rel. látková konc. [1] Koagulace (opticky)) Neaktuální

Systém: P
Komponenta: Plazminogen (koagulační princip)
Druh veličiny: Relativní látková koncentrace
Jednotka: 1
Procedura: Koagulace (opticky)
Klíč: 04753
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 2,00 - 3,00
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Plast s protisrážlivou úpravou, citrát 1+9
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugace krve 15 minut při 2500 g. Získá se plazma chudá na trombocyty, ze které se provádí vlastní vyšetření.
Stabilita vzorku: 4 - 8 °C: 12 h
-20 °C: 4 týden
-70 °C: 16 týden
Poznámka ke stabilitě:
Stabilita se týká získané plazmy.Text abstraktu ke komponentě
Plazminogen je proenzym fibrinolytického systému, je to zymogen, který je aktivován na plazmin. Plazmin se účastní rozpouštění fibrinového koagula, štěpí fibrin i fibrinogen. Plazminogen je glykoprotein, který vzniká v játrech, MW je 93000. Aktivace plazminogenu na plazmin probíhá krevní cestou (kalikrein, FXIa, FXIIa, trombin, trypsin, sám plazmin) nebo cestou tkáňových aktivátorů (tPA, urokináza). Vznikají dva řetězce těžký A a lehký B (ten obsahuje aktivní místo pro plazmin). Fyziologické hodnoty v plazmě jsou 2 µmol/l. Stanovuje se funkční aktivita, normální hodnoty jsou 0,75-1,25. Snížení představuje riziko trombóz.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0,00 0,10 0,50 0,75 1,25 1,40 2,0 3,0 1

Viz též:
Plazminogen - koagulačně
P
Koagulace (opticky)
Relativní látková koncentrace