Propeptid prokolagenu I N-terminální (PINP)

Propeptid prokolagenu I N-term.S_Propeptid prokolagenu I N-term.

Propeptid prokolagenu I N-term. (S; hmot. konc. [µg/l] *)
Propeptid prokolagenu I N-term. (S; hmot. konc. [µg/l] LIA)

P_Propeptid prokolagenu I N-term.

Propeptid prokolagenu I N-term. (P; hmot. konc. [µg/l] *)
Propeptid prokolagenu I N-term. (P; hmot. konc. [µg/l] LIA)


Propeptid prokolagenu I N-term. (S; hmot. konc. [µg/l] *)

Systém: S
Komponenta: Propeptid prokolagenu I N-terminální (PINP)
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: *
Klíč: 14330
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 1 - 100 - 2000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:


PINP je na rozdíl od ostatních osteomarkerů minimálně ovlivněn cirkadiánními rytmy, příjem potravy nemá vliv, analyt je termostabilní.

Text abstraktu ke komponentě
N-terminální část prokolagenu, která se odštěpuje ekvimolárně společně s C-terminální částí (PICP) při konverzi prokolagenu typu I. na kolagen.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
F 15R 50R 15,1 58,6 µg/l
F 50R 99R+ 16,3 73,9 µg/l

Viz též:
Propeptid prokolagenu I N-term.
S
*
Hmotnostní koncentracePropeptid prokolagenu I N-term. (S; hmot. konc. [µg/l] LIA)

Systém: S
Komponenta: Propeptid prokolagenu I N-terminální (PINP)
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: LIA
Klíč: 14331
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 1 - 100 - 2000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
N-terminální část prokolagenu, která se odštěpuje ekvimolárně společně s C-terminální částí (PICP) při konverzi prokolagenu typu I. na kolagen.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
F 15R 50R 15,1 58,6 µg/l
F 50R 99R+ 16,3 73,9 µg/l

Viz též:
Propeptid prokolagenu I N-term.
S
LIA
Hmotnostní koncentracePropeptid prokolagenu I N-term. (P; hmot. konc. [µg/l] *)

Systém: P
Komponenta: Propeptid prokolagenu I N-terminální (PINP)
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: *
Klíč: 14328
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 1 - 100 - 2000
MTV: X, BP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
N-terminální část prokolagenu, která se odštěpuje ekvimolárně společně s C-terminální částí (PICP) při konverzi prokolagenu typu I. na kolagen.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
F 15R 50R 15,1 58,6 µg/l
F 50R 99R+ 16,3 73,9 µg/l

Viz též:
P_Propeptid prokolagenu I N-term.
Propeptid prokolagenu I N-term.
P
*
Hmotnostní koncentracePropeptid prokolagenu I N-term. (P; hmot. konc. [µg/l] LIA)

Systém: P
Komponenta: Propeptid prokolagenu I N-terminální (PINP)
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: LIA
Klíč: 14329
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 1 - 100 - 2000
MTV: X, BP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
N-terminální část prokolagenu, která se odštěpuje ekvimolárně společně s C-terminální částí (PICP) při konverzi prokolagenu typu I. na kolagen.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
F 15R 50R 15,1 58,6 µg/l
F 50R 99R+ 16,3 73,9 µg/l

Viz též:
P_Propeptid prokolagenu I N-term.
Propeptid prokolagenu I N-term.
P
LIA
Hmotnostní koncentrace