Propeptid prokolagenu III N-terminální (PIIINP)

Propeptid prokolagenu III N-term.S_Propeptid prokolagenu III N-term.

Propeptid prokolagenu III N-term. (S; hmot. konc. [µg/l] *)
Propeptid prokolagenu III N-term. (S; hmot. konc. [µg/l] IA)

P_Propeptid prokolagenu III N-term.

Propeptid prokolagenu III N-term. (P; hmot. konc. [µg/l] *)
Propeptid prokolagenu III N-term. (P; hmot. konc. [µg/l] IA)


Propeptid prokolagenu III N-term. (S; hmot. konc. [µg/l] *)

Systém: S
Komponenta: Propeptid prokolagenu III N-terminální (PIIINP)
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: *
Klíč: 17960
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 1 - 100 - 500
MTV: X, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
*
Hmotnostní koncentracePropeptid prokolagenu III N-term. (S; hmot. konc. [µg/l] IA)

Systém: S
Komponenta: Propeptid prokolagenu III N-terminální (PIIINP)
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: IA
Klíč: 17961
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 1 - 100 - 500
MTV: X, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
IA
Hmotnostní koncentracePropeptid prokolagenu III N-term. (P; hmot. konc. [µg/l] *)

Systém: P
Komponenta: Propeptid prokolagenu III N-terminální (PIIINP)
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: *
Klíč: 17958
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 1 - 100 - 500
MTV: X, SP, BP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
*
Hmotnostní koncentracePropeptid prokolagenu III N-term. (P; hmot. konc. [µg/l] IA)

Systém: P
Komponenta: Propeptid prokolagenu III N-terminální (PIIINP)
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: IA
Klíč: 17959
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 1 - 100 - 500
MTV: X, SP, BP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
IA
Hmotnostní koncentrace