Propeptid prokolagenu I C-terminální (PICP)

Propeptid prokolagenu I C-term.S_Propeptid prokolagenu I C-term.

Propeptid prokolagenu I C-term. (S; hmot. konc. [µg/l] *)
Propeptid prokolagenu I C-term. (S; hmot. konc. [µg/l] ELISA)
Propeptid prokolagenu I C-term. (S; hmot. konc. [µg/l] RIA)

P_Propeptid prokolagenu I C-term.

Propeptid prokolagenu I C-term. (P; hmot. konc. [µg/l] *)
Propeptid prokolagenu I C-term. (P; hmot. konc. [µg/l] ELISA)
Propeptid prokolagenu I C-term. (P; hmot. konc. [µg/l] RIA)


Propeptid prokolagenu I C-term. (S; hmot. konc. [µg/l] *)

Systém: S
Komponenta: Propeptid prokolagenu I C-terminální (PICP)
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: *
Klíč: 03908
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 10 - 50 - 500 - 5000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
PICP (Propeptid prokolagenu typu I. C-terminální) je koncová, nehelikální část prokolagenu, která se odštěpuje při maturaci kolagenové molekuly ekvimolárně s N-terminální částí (PINP). Používá se pro posouzení stupně syntézy prokolagenu (a kolagenu) typu I. Není specifický pro kostní kolagen. Kromě kostí je částečně produkován v měkkých tkáních.

Referenční meze

Viz též:
Propeptid prokolagenu I C-term.
S
*
Hmotnostní koncentracePropeptid prokolagenu I C-term. (S; hmot. konc. [µg/l] ELISA)

Systém: S
Komponenta: Propeptid prokolagenu I C-terminální (PICP)
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: ELISA
Klíč: 05082
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 10 - 50 - 500 - 5000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
PICP (Propeptid prokolagenu typu I. C-terminální) je koncová, nehelikální část prokolagenu, která se odštěpuje při maturaci kolagenové molekuly ekvimolárně s N-terminální částí (PINP). Používá se pro posouzení stupně syntézy prokolagenu (a kolagenu) typu I. Není specifický pro kostní kolagen. Kromě kostí je částečně produkován v měkkých tkáních.

Referenční meze

Viz též:
Propeptid prokolagenu I C-term.
S
ELISA
Hmotnostní koncentracePropeptid prokolagenu I C-term. (S; hmot. konc. [µg/l] RIA)

Systém: S
Komponenta: Propeptid prokolagenu I C-terminální (PICP)
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: RIA
Klíč: 03909
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 10 - 50 - 500 - 5000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
PICP (Propeptid prokolagenu typu I. C-terminální) je koncová, nehelikální část prokolagenu, která se odštěpuje při maturaci kolagenové molekuly ekvimolárně s N-terminální částí (PINP). Používá se pro posouzení stupně syntézy prokolagenu (a kolagenu) typu I. Není specifický pro kostní kolagen. Kromě kostí je částečně produkován v měkkých tkáních.

Referenční meze

Viz též:
Propeptid prokolagenu I C-term.
S
RIA
Hmotnostní koncentracePropeptid prokolagenu I C-term. (P; hmot. konc. [µg/l] *)

Systém: P
Komponenta: Propeptid prokolagenu I C-terminální (PICP)
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: *
Klíč: 03906
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 10 - 50 - 500 - 5000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
PICP (Propeptid prokolagenu typu I. C-terminální) je koncová, nehelikální část prokolagenu, která se odštěpuje při maturaci kolagenové molekuly ekvimolárně s N-terminální částí (PINP). Používá se pro posouzení stupně syntézy prokolagenu (a kolagenu) typu I. Není specifický pro kostní kolagen. Kromě kostí je částečně produkován v měkkých tkáních.

Referenční meze

Viz též:
P_Propeptid prokolagenu I C-term.
Propeptid prokolagenu I C-term.
P
*
Hmotnostní koncentracePropeptid prokolagenu I C-term. (P; hmot. konc. [µg/l] ELISA)

Systém: P
Komponenta: Propeptid prokolagenu I C-terminální (PICP)
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: ELISA
Klíč: 05328
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 10 - 50 - 500 - 5000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
PICP (Propeptid prokolagenu typu I. C-terminální) je koncová, nehelikální část prokolagenu, která se odštěpuje při maturaci kolagenové molekuly ekvimolárně s N-terminální částí (PINP). Používá se pro posouzení stupně syntézy prokolagenu (a kolagenu) typu I. Není specifický pro kostní kolagen. Kromě kostí je částečně produkován v měkkých tkáních.

Referenční meze

Viz též:
P_Propeptid prokolagenu I C-term.
Propeptid prokolagenu I C-term.
P
ELISA
Hmotnostní koncentracePropeptid prokolagenu I C-term. (P; hmot. konc. [µg/l] RIA)

Systém: P
Komponenta: Propeptid prokolagenu I C-terminální (PICP)
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: RIA
Klíč: 03907
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 10 - 50 - 500 - 5000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
PICP (Propeptid prokolagenu typu I. C-terminální) je koncová, nehelikální část prokolagenu, která se odštěpuje při maturaci kolagenové molekuly ekvimolárně s N-terminální částí (PINP). Používá se pro posouzení stupně syntézy prokolagenu (a kolagenu) typu I. Není specifický pro kostní kolagen. Kromě kostí je částečně produkován v měkkých tkáních.

Referenční meze

Viz též:
P_Propeptid prokolagenu I C-term.
Propeptid prokolagenu I C-term.
P
RIA
Hmotnostní koncentrace