Fytanát

FytanátS_Fytanát

Fytanát (S; hmot. konc. [mg/l] *)
Fytanát (S; hmot. konc. [mg/l] Chromatografie-plynová)

P_Fytanát

Fytanát (P; hmot. konc. [mg/l] *)
Fytanát (P; hmot. konc. [mg/l] Chromatografie-plynová)


Fytanát (S; hmot. konc. [mg/l] *)

Systém: S
Komponenta: Fytanát
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: mg/l
Procedura: *
Klíč: 08964
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 100 - 1000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Hemolýza vzorku interferuje při stanovení.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Skladovat odseparované sérum, vzorek zamrazit.Text abstraktu ke komponentě
Fytanát (kyselina fytanová, 3,7,11,15-tetrametylhexadekanoát) je významným meziproduktem metabolismu mastných kyselin s rozvětveným řetězcem. Vzniká oxidací fytolu, tj. izoprenoidní alkohol s 20 uhlíkovými atomy a je dále odbourávána alfa-oxidací na pristanát. Pristanát vstupuje do beta-oxidace mastných kyselin.
 

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 0 0 0 5 20 100 1000 mg/l

Viz též:
Fytanát
S
*
Hmotnostní koncentraceFytanát (S; hmot. konc. [mg/l] Chromatografie-plynová)

Systém: S
Komponenta: Fytanát
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: mg/l
Procedura: Chromatografie-plynová
Klíč: 08965
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 100 - 1000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Hemolýza vzorku interferuje při stanovení.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Skladovat odseparované sérum, vzorek zamrazit.Text abstraktu ke komponentě
Fytanát (kyselina fytanová, 3,7,11,15-tetrametylhexadekanoát) je významným meziproduktem metabolismu mastných kyselin s rozvětveným řetězcem. Vzniká oxidací fytolu, tj. izoprenoidní alkohol s 20 uhlíkovými atomy a je dále odbourávána alfa-oxidací na pristanát. Pristanát vstupuje do beta-oxidace mastných kyselin.
 

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 0 0 0 5 20 100 1000 mg/l

Viz též:
Fytanát
S
Chromatografie-plynová
Hmotnostní koncentraceFytanát (P; hmot. konc. [mg/l] *)

Systém: P
Komponenta: Fytanát
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: mg/l
Procedura: *
Klíč: 08962
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 100 - 1000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Vhodným antikoagulans je heparin, EDTA. Hemolýza vzorku interferuje při stanovení.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Separaci plazmy centrifugací provést co nejdříve.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Skladovat po odseparování plazmy, vzorek zamrazit.Text abstraktu ke komponentě
Fytanát (kyselina fytanová, 3,7,11,15-tetrametylhexadekanoát) je významným meziproduktem metabolismu mastných kyselin s rozvětveným řetězcem. Vzniká oxidací fytolu, tj. izoprenoidní alkohol s 20 uhlíkovými atomy a je dále odbourávána alfa-oxidací na pristanát. Pristanát vstupuje do beta-oxidace mastných kyselin.
 

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 0 0 0 5 20 100 1000 mg/l

Viz též:
Fytanát
P
*
Hmotnostní koncentraceFytanát (P; hmot. konc. [mg/l] Chromatografie-plynová)

Systém: P
Komponenta: Fytanát
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: mg/l
Procedura: Chromatografie-plynová
Klíč: 08963
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 100 - 1000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Vhodným antikoagulans je heparin, EDTA. Hemolýza vzorku interferuje při stanovení.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Separaci plazmy centrifugací provést co nejdříve.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Skladovat po odseparování plazmy, vzorek zamrazit.Text abstraktu ke komponentě
Fytanát (kyselina fytanová, 3,7,11,15-tetrametylhexadekanoát) je významným meziproduktem metabolismu mastných kyselin s rozvětveným řetězcem. Vzniká oxidací fytolu, tj. izoprenoidní alkohol s 20 uhlíkovými atomy a je dále odbourávána alfa-oxidací na pristanát. Pristanát vstupuje do beta-oxidace mastných kyselin.
 

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 0 0 0 5 20 100 1000 mg/l

Viz též:
Fytanát
P
Chromatografie-plynová
Hmotnostní koncentrace