pH - semikvantitativní stanovení

pH semikvantitativněU_pH semikvantitativně

pH semikvantitativně (U; pH [-] *)
pH semikvantitativně (U; pH [-] Testační proužek)

DUF_pH semikvantitativně

pH semikvantitativně (Duodenální tekutina; pH [-] *)
pH semikvantitativně (Duodenální tekutina; pH [-] Testační proužek)

STF_pH semikvantitativně

pH semikvantitativně (Žaludeční tekutina; pH [-] *)
pH semikvantitativně (Žaludeční tekutina; pH [-] Testační proužek)

UNSF_pH semikvantitativně

pH semikvantitativně (Nespecifikovaná tekutina; pH [-] *)
pH semikvantitativně (Nespecifikovaná tekutina; pH [-] Testační proužek)

UNSFDR_pH semikvantitativně

pH semikvantitativně (Nespecif. tekutina(Drén); pH [-] *)
pH semikvantitativně (Nespecif. tekutina(Drén); pH [-] Testační proužek)

UNSFP_pH semikvantitativně

pH semikvantitativně (Nespecif. tekutina(Punkce); pH [-] Testační proužek)


pH semikvantitativně (U; pH [-] *)

Systém: U
Komponenta: pH - semikvantitativní stanovení
Druh veličiny: pH
Jednotka: -
Procedura: *
Klíč: 03409
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 5 - 8 - 14
MTV: X, KVAL, UA
Třída hlavní: Ostatní komponenty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovuje se v rámci základního chemického vyšetření moče.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 20°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 hText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
U_pH semikvantitativně
U
*
pHpH semikvantitativně (U; pH [-] Testační proužek)

Systém: U
Komponenta: pH - semikvantitativní stanovení
Druh veličiny: pH
Jednotka: -
Procedura: Testační proužek
Klíč: 03410
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 5 - 8 - 14
MTV: X, KVAL, UA
Třída hlavní: Ostatní komponenty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovuje se v rámci základního chemického vyšetření moče.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 20°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 hText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
U_pH semikvantitativně
U
pHpH semikvantitativně (Duodenální tekutina; pH [-] *)

Systém: Duodenální tekutina
Komponenta: pH - semikvantitativní stanovení
Druh veličiny: pH
Jednotka: -
Procedura: *
Klíč: 07480
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 6 - 8 - 14
MTV: X, KVAL
Třída hlavní: Ostatní komponenty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Duodenální tekutina
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Duodenální tekutina
*
pHpH semikvantitativně (Duodenální tekutina; pH [-] Testační proužek)

Systém: Duodenální tekutina
Komponenta: pH - semikvantitativní stanovení
Druh veličiny: pH
Jednotka: -
Procedura: Testační proužek
Klíč: 07481
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 6 - 8 - 14
MTV: X, KVAL
Třída hlavní: Ostatní komponenty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Duodenální tekutina
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Duodenální tekutina
pHpH semikvantitativně (Žaludeční tekutina; pH [-] *)

Systém: Žaludeční tekutina
Komponenta: pH - semikvantitativní stanovení
Druh veličiny: pH
Jednotka: -
Procedura: *
Klíč: 07482
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 1 - 4 - 14
MTV: X, KVAL
Třída hlavní: Ostatní komponenty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Žaludeční tekutina
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Žaludeční tekutina
*
pHpH semikvantitativně (Žaludeční tekutina; pH [-] Testační proužek)

Systém: Žaludeční tekutina
Komponenta: pH - semikvantitativní stanovení
Druh veličiny: pH
Jednotka: -
Procedura: Testační proužek
Klíč: 07483
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 1 - 4 - 14
MTV: X, KVAL
Třída hlavní: Ostatní komponenty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Žaludeční tekutina
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Žaludeční tekutina
pHpH semikvantitativně (Nespecifikovaná tekutina; pH [-] *)

Systém: Nespecifikovaná tekutina
Komponenta: pH - semikvantitativní stanovení
Druh veličiny: pH
Jednotka: -
Procedura: *
Klíč: 07484
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 1 - 8 - 14
MTV: X, KVAL
Třída hlavní: Ostatní komponenty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná (typ získání nesdělen)
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Nespecifikovaná tekutina
*
pHpH semikvantitativně (Nespecifikovaná tekutina; pH [-] Testační proužek)

Systém: Nespecifikovaná tekutina
Komponenta: pH - semikvantitativní stanovení
Druh veličiny: pH
Jednotka: -
Procedura: Testační proužek
Klíč: 07485
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 1 - 8 - 14
MTV: X, KVAL
Třída hlavní: Ostatní komponenty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná (typ získání nesdělen)
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Nespecifikovaná tekutina
pHpH semikvantitativně (Nespecif. tekutina(Drén); pH [-] *)

Systém: Nespecif. tekutina(Drén)
Komponenta: pH - semikvantitativní stanovení
Druh veličiny: pH
Jednotka: -
Procedura: *
Klíč: 07486
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 1 - 8 - 14
MTV: X, KVAL
Třída hlavní: Ostatní komponenty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná, získaná drénem
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Nespecif. tekutina(Drén)
*
pHpH semikvantitativně (Nespecif. tekutina(Drén); pH [-] Testační proužek)

Systém: Nespecif. tekutina(Drén)
Komponenta: pH - semikvantitativní stanovení
Druh veličiny: pH
Jednotka: -
Procedura: Testační proužek
Klíč: 07487
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 1 - 8 - 14
MTV: X, KVAL
Třída hlavní: Ostatní komponenty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná, získaná drénem
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Nespecif. tekutina(Drén)
pHpH semikvantitativně (Nespecif. tekutina(Punkce); pH [-] Testační proužek)

Systém: Nespecif. tekutina(Punkce)
Komponenta: pH - semikvantitativní stanovení
Druh veličiny: pH
Jednotka: -
Procedura: Testační proužek
Klíč: 07488
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 1 - 8 - 14
MTV: X, KVAL
Třída hlavní: Ostatní komponenty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná, získaná punkcí
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Nespecif. tekutina(Punkce)
pH