Prostate health index

Prostate health indexPT_Prostate health index

Prostate health index (Pt; index [1] Výpočet)


Prostate health index (Pt; index [1] Výpočet)

Systém: Pt
Komponenta: Prostate health index
Druh veličiny: Index
Jednotka: 1
Procedura: Výpočet
Klíč: 17783
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 1 - 100 - 1000
MTV: X, CALC
Třída hlavní: Výpočty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Pt
Výpočet