Fenytoin*

Fenytoin*S_Fenytoin*

Fenytoin* (S; látková konc. [µmol/l] *)
Fenytoin* (S; látková konc. [µmol/l] Spektrofotometrie reflexní)
Fenytoin* (S; látková konc. [µmol/l] FEIA)
Fenytoin* (S; látková konc. [µmol/l] FPIA)
Fenytoin* (S; látková konc. [µmol/l] IA)
Fenytoin* (S; látková konc. [µmol/l] LEIA)

P_Fenytoin*

Fenytoin* (P; látková konc. [µmol/l] *)
Fenytoin* (P; látková konc. [µmol/l] Spektrofotometrie reflexní)
Fenytoin* (P; látková konc. [µmol/l] FEIA)
Fenytoin* (P; látková konc. [µmol/l] FPIA)
Fenytoin* (P; látková konc. [µmol/l] IA)
Fenytoin* (P; látková konc. [µmol/l] LEIA)

REPI_Fenytoin*

Fenytoin* (Blok interpretační; TYPE [-] Datový přenos) Druhotná


Fenytoin* (S; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: S
Komponenta: Fenytoin*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 02682
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 80 - 320
MTV: X, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr před následující dávkou.
Stabilita vzorku: 4 - 8 °C: 1 dText abstraktu ke komponentě
Fenytoin je antiepileptikum určené hlavně pro generalizované tonicko-klonické a parciální epileptické záchvaty.

Referenční meze

Viz též:
Fenytoin*
S
*
Látková koncentraceFenytoin* (S; látková konc. [µmol/l] Spektrofotometrie reflexní)

Systém: S
Komponenta: Fenytoin*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Spektrofotometrie reflexní
Klíč: 03946
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 80 - 320
MTV: X, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr před následující dávkou.
Stabilita vzorku: 4 - 8 °C: 1 dText abstraktu ke komponentě
Fenytoin je antiepileptikum určené hlavně pro generalizované tonicko-klonické a parciální epileptické záchvaty.

Referenční meze

Viz též:
Fenytoin*
S
Spektrofotometrie reflexní
Látková koncentraceFenytoin* (S; látková konc. [µmol/l] FEIA)

Systém: S
Komponenta: Fenytoin*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: FEIA
Klíč: 11283
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 80 - 320
MTV: X, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr před následující dávkou.
Stabilita vzorku: 4 - 8 °C: 1 dText abstraktu ke komponentě
Fenytoin je antiepileptikum určené hlavně pro generalizované tonicko-klonické a parciální epileptické záchvaty.

Referenční meze

Viz též:
Fenytoin*
S
Látková koncentraceFenytoin* (S; látková konc. [µmol/l] FPIA)

Systém: S
Komponenta: Fenytoin*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: FPIA
Klíč: 02683
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 80 - 320
MTV: X, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr před následující dávkou.
Stabilita vzorku: 4 - 8 °C: 1 dText abstraktu ke komponentě
Fenytoin je antiepileptikum určené hlavně pro generalizované tonicko-klonické a parciální epileptické záchvaty.

Referenční meze

Viz též:
Fenytoin*
S
FPIA
Látková koncentraceFenytoin* (S; látková konc. [µmol/l] IA)

Systém: S
Komponenta: Fenytoin*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: IA
Klíč: 18889
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 80 - 320
MTV: X, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr před následující dávkou.
Stabilita vzorku: 4 - 8 °C: 1 dText abstraktu ke komponentě
Fenytoin je antiepileptikum určené hlavně pro generalizované tonicko-klonické a parciální epileptické záchvaty.

Referenční meze

Viz též:
Fenytoin*
S
IA
Látková koncentraceFenytoin* (S; látková konc. [µmol/l] LEIA)

Systém: S
Komponenta: Fenytoin*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: LEIA
Klíč: 09589
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 80 - 320
MTV: X, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr před následující dávkou.
Stabilita vzorku: 4 - 8 °C: 1 dText abstraktu ke komponentě
Fenytoin je antiepileptikum určené hlavně pro generalizované tonicko-klonické a parciální epileptické záchvaty.

Referenční meze

Viz též:
Fenytoin*
S
Látková koncentraceFenytoin* (P; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: P
Komponenta: Fenytoin*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 02680
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 80 - 320
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 d
4 - 8 °C: 6 týden
-20 °C: 1 rText abstraktu ke komponentě
Fenytoin je antiepileptikum určené hlavně pro generalizované tonicko-klonické a parciální epileptické záchvaty.

Referenční meze

Viz též:
P_Fenytoin*
Fenytoin*
P
*
Látková koncentraceFenytoin* (P; látková konc. [µmol/l] Spektrofotometrie reflexní)

Systém: P
Komponenta: Fenytoin*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Spektrofotometrie reflexní
Klíč: 05327
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 80 - 320
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 d
4 - 8 °C: 6 týden
-20 °C: 1 rText abstraktu ke komponentě
Fenytoin je antiepileptikum určené hlavně pro generalizované tonicko-klonické a parciální epileptické záchvaty.

Referenční meze

Viz též:
P_Fenytoin*
Fenytoin*
P
Spektrofotometrie reflexní
Látková koncentraceFenytoin* (P; látková konc. [µmol/l] FEIA)

Systém: P
Komponenta: Fenytoin*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: FEIA
Klíč: 11282
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 80 - 320
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 d
4 - 8 °C: 6 týden
-20 °C: 1 rText abstraktu ke komponentě
Fenytoin je antiepileptikum určené hlavně pro generalizované tonicko-klonické a parciální epileptické záchvaty.

Referenční meze

Viz též:
P_Fenytoin*
Fenytoin*
P
Látková koncentraceFenytoin* (P; látková konc. [µmol/l] FPIA)

Systém: P
Komponenta: Fenytoin*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: FPIA
Klíč: 02681
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 80 - 320
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 d
4 - 8 °C: 6 týden
-20 °C: 1 rText abstraktu ke komponentě
Fenytoin je antiepileptikum určené hlavně pro generalizované tonicko-klonické a parciální epileptické záchvaty.

Referenční meze

Viz též:
P_Fenytoin*
Fenytoin*
P
FPIA
Látková koncentraceFenytoin* (P; látková konc. [µmol/l] IA)

Systém: P
Komponenta: Fenytoin*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: IA
Klíč: 18888
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 80 - 320
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 d
4 - 8 °C: 6 týden
-20 °C: 1 rText abstraktu ke komponentě
Fenytoin je antiepileptikum určené hlavně pro generalizované tonicko-klonické a parciální epileptické záchvaty.

Referenční meze

Viz též:
P_Fenytoin*
Fenytoin*
P
IA
Látková koncentraceFenytoin* (P; látková konc. [µmol/l] LEIA)

Systém: P
Komponenta: Fenytoin*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: LEIA
Klíč: 09588
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 80 - 320
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 d
4 - 8 °C: 6 týden
-20 °C: 1 rText abstraktu ke komponentě
Fenytoin je antiepileptikum určené hlavně pro generalizované tonicko-klonické a parciální epileptické záchvaty.

Referenční meze

Viz též:
P_Fenytoin*
Fenytoin*
P
Látková koncentraceFenytoin* (Blok interpretační; TYPE [-] Datový přenos) Druhotná

Systém: Blok interpretační
Komponenta: Fenytoin*
Druh veličiny: Typ
Jednotka: -
Procedura: Datový přenos
Klíč: 20565
Gesce: informatika
Vznik: Interpretace k položce - hodnocení výsledku
Typ položky: B
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: blok textu
Mezní hodnoty:
MTV:
Třída hlavní: Informační systémy - obecně
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Fenytoin je antiepileptikum určené hlavně pro generalizované tonicko-klonické a parciální epileptické záchvaty.

Referenční meze

Viz též:
Fenytoin*
Blok interpretační
Datový přenos
Typ