Fenobarbital*

Fenobarbital*S_Fenobarbital*

Fenobarbital* (S; látková konc. [µmol/l] *)
Fenobarbital* (S; látková konc. [µmol/l] FPIA)
Fenobarbital* (S; látková konc. [µmol/l] IA)
Fenobarbital* (S; látková konc. [µmol/l] LEIA)

P_Fenobarbital*

Fenobarbital* (P; látková konc. [µmol/l] *)
Fenobarbital* (P; látková konc. [µmol/l] FPIA)
Fenobarbital* (P; látková konc. [µmol/l] IA)
Fenobarbital* (P; látková konc. [µmol/l] LEIA)

REPI_Fenobarbital*

Fenobarbital* (Blok interpretační; TYPE [-] Datový přenos) Druhotná


Fenobarbital* (S; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: S
Komponenta: Fenobarbital*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 02678
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 180 - 1500
MTV: X, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Pro farmakokinetické hodnocení odebírat v časových intervalech dle požadavků farmakologa. Přednost má stanovení v séru, lze použít EDTA a heparinovou plazmu. Možná ztráta vazbou na separační gely.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 týden
4 - 8 °C: 4 d
-20 °C: 2 rText abstraktu ke komponentě
Fenobarbital - antiepileptikum pro generalizované tonicko-klonické a parciální záchvaty.

Referenční meze

Viz též:
Fenobarbital*
S
*
Látková koncentraceFenobarbital* (S; látková konc. [µmol/l] FPIA)

Systém: S
Komponenta: Fenobarbital*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: FPIA
Klíč: 02679
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 180 - 1500
MTV: X, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Pro farmakokinetické hodnocení odebírat v časových intervalech dle požadavků farmakologa. Přednost má stanovení v séru, lze použít EDTA a heparinovou plazmu. Možná ztráta vazbou na separační gely.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 týden
4 - 8 °C: 4 d
-20 °C: 2 rText abstraktu ke komponentě
Fenobarbital - antiepileptikum pro generalizované tonicko-klonické a parciální záchvaty.

Referenční meze

Viz též:
Fenobarbital*
S
FPIA
Látková koncentraceFenobarbital* (S; látková konc. [µmol/l] IA)

Systém: S
Komponenta: Fenobarbital*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: IA
Klíč: 18887
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 180 - 1500
MTV: X, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Pro farmakokinetické hodnocení odebírat v časových intervalech dle požadavků farmakologa. Přednost má stanovení v séru, lze použít EDTA a heparinovou plazmu. Možná ztráta vazbou na separační gely.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 týden
4 - 8 °C: 4 d
-20 °C: 2 rText abstraktu ke komponentě
Fenobarbital - antiepileptikum pro generalizované tonicko-klonické a parciální záchvaty.

Referenční meze

Viz též:
Fenobarbital*
S
IA
Látková koncentraceFenobarbital* (S; látková konc. [µmol/l] LEIA)

Systém: S
Komponenta: Fenobarbital*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: LEIA
Klíč: 09587
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 180 - 1500
MTV: X, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Pro farmakokinetické hodnocení odebírat v časových intervalech dle požadavků farmakologa. Přednost má stanovení v séru, lze použít EDTA a heparinovou plazmu. Možná ztráta vazbou na separační gely.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 týden
4 - 8 °C: 4 d
-20 °C: 2 rText abstraktu ke komponentě
Fenobarbital - antiepileptikum pro generalizované tonicko-klonické a parciální záchvaty.

Referenční meze

Viz též:
Fenobarbital*
S
Látková koncentraceFenobarbital* (P; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: P
Komponenta: Fenobarbital*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 02676
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 180 - 1500
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Použít K2EDTA nebo heparinát sodný či lithný. Pro farmakokinetická hodnocení odebírat dle požadavků farmakologa.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 týden
4 - 8 °C: 4 d
-20 °C: 2 rText abstraktu ke komponentě
Fenobarbital - antiepileptikum pro generalizované tonicko-klonické a parciální záchvaty.

Referenční meze

Viz též:
P_Fenobarbital*
Fenobarbital*
P
*
Látková koncentraceFenobarbital* (P; látková konc. [µmol/l] FPIA)

Systém: P
Komponenta: Fenobarbital*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: FPIA
Klíč: 02677
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 180 - 1500
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Použít K2EDTA nebo heparinát sodný či lithný. Pro farmakokinetická hodnocení odebírat dle požadavků farmakologa.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 4 d
4 - 8 °C: 4 týden
-20 °C: 2 rText abstraktu ke komponentě
Fenobarbital - antiepileptikum pro generalizované tonicko-klonické a parciální záchvaty.

Referenční meze

Viz též:
P_Fenobarbital*
Fenobarbital*
P
FPIA
Látková koncentraceFenobarbital* (P; látková konc. [µmol/l] IA)

Systém: P
Komponenta: Fenobarbital*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: IA
Klíč: 18886
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 180 - 1500
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Použít K2EDTA nebo heparinát sodný či lithný. Pro farmakokinetická hodnocení odebírat dle požadavků farmakologa.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 týden
4 - 8 °C: 4 d
-20 °C: 2 rText abstraktu ke komponentě
Fenobarbital - antiepileptikum pro generalizované tonicko-klonické a parciální záchvaty.

Referenční meze

Viz též:
P_Fenobarbital*
Fenobarbital*
P
IA
Látková koncentraceFenobarbital* (P; látková konc. [µmol/l] LEIA)

Systém: P
Komponenta: Fenobarbital*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: LEIA
Klíč: 09586
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 180 - 1500
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Použít K2EDTA nebo heparinát sodný či lithný. Pro farmakokinetická hodnocení odebírat dle požadavků farmakologa.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 4 d
4 - 8 °C: 4 týden
-20 °C: 2 rText abstraktu ke komponentě
Fenobarbital - antiepileptikum pro generalizované tonicko-klonické a parciální záchvaty.

Referenční meze

Viz též:
P_Fenobarbital*
Fenobarbital*
P
Látková koncentraceFenobarbital* (Blok interpretační; TYPE [-] Datový přenos) Druhotná

Systém: Blok interpretační
Komponenta: Fenobarbital*
Druh veličiny: Typ
Jednotka: -
Procedura: Datový přenos
Klíč: 20564
Gesce: informatika
Vznik: Interpretace k položce - hodnocení výsledku
Typ položky: B
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: blok textu
Mezní hodnoty:
MTV:
Třída hlavní: Informační systémy - obecně
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Fenobarbital - antiepileptikum pro generalizované tonicko-klonické a parciální záchvaty.

Referenční meze

Viz též:
Fenobarbital*
Blok interpretační
Datový přenos
Typ