Fencyklidin

FencyklidinU_Fencyklidin

Fencyklidin (U; hmot. konc. [µg/l] *)
Fencyklidin (U; hmot. konc. [µg/l] IA)


Fencyklidin (U; hmot. konc. [µg/l] *)

Systém: U
Komponenta: Fencyklidin
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: *
Klíč: 17725
Gesce: toxikologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 13 - 50 - 1000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
U
*
Hmotnostní koncentraceFencyklidin (U; hmot. konc. [µg/l] IA)

Systém: U
Komponenta: Fencyklidin
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: IA
Klíč: 17726
Gesce: toxikologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 13 - 50 - 1000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
U
IA
Hmotnostní koncentrace